Strøby

De 9 Læsninger i Strøby Kirkelade

Fotograf: Jørgen Chr. Jørgensen

Menighedsrådet byder på et lille traktement i forbindelse med ’De 9 Læsninger’ i Strøby Kirkelade onsdag aften.

Ingen jul i Strøby Kirkelade uden De 9 Læsninger! I år foregår det onsdag den 20. december klokken 19.00. Traditionen tro indbyder Pastoratet denne aften til en

stemningsmættet gudstjeneste med smuk musik både fra kirkens Pigekor, kirkesanger/korleder Maria B. Høyer, organist Charlotte Jensen og fløjtenist Winnie Bugge Frandsen.

Der skal blandt andet synges ’Kom, alle kristne’ og ’Hør, hvor englesangen toner’, og Pigekoret, der består af Maria, Winnie og Charlotte har helt sikkert noget ganske vidunderligt til jer i ærmet.

Musikken vil føre jer igennem de 9 bibeltekster, der begynder med syndefaldet i Paradisets Have og ender i Guds frelse til Jorden. Bibelteksterne vil blive læst af repræsentanter for sognets foreninger.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille traktement.

Kommentarer