Debat

Barnets tarv skal være den røde tråd

Mere inklusion, men mindre faglighed. Det kan blive konsekvensen, hvis Stevns Kommune gennemfører planerne om en ny organisering af specialundervisningen på skolerne.

Indsendt af Joakim Rex Blankschøn, Faglig sekretær BUPL Sydøst

Det fremgår af en ny ressourcetildelingsmodel på området, som politikerne skal tage stilling til på tirsdag. I den nye model vil en stor del af de børn, som i dag går i særlige pædagogiske tilbud, blive fordelt ud på skolerne. Hermed spredes og svækkes de faglige miljøer. Og det er ikke til gavn for børnene.

I følge sagsfremstillingen er der to primære grunde til at omorganisere området: For det første vil man sikre, at beslutningskompetencen og det økonomiske ansvar for specialundervisningen ligger ét og samme sted. Det skal altså ikke længere være muligt at træffe en afgørelse ud fra en faglig vurdering af barnets behov alene. Der skal også skeles til pengekassen. For det andet vil man styrke inklusion.

Inklusion handler om, at alle børn trods forskellige udgangspunkter skal være en del af fællesskabet. Gode principper, som BUPL bakker op. Problemet er imidlertid, at inklusion, udfoldet i praksis, langt fra altid er en styrke. Hverken for det enkelte barn eller for børnegruppen. Mange børn, der har det svært af den ene eller den anden grund, føler sig forkerte, stigmatiseret og utrygge i almene tilbud. De trives og udvikler sig bedre blandt børn, der ligner dem selv.

Derfor ser vi en tendens til, at man går væk fra inklusion. At finde ud af, hvem der med fordel kan inkluderes i det almene fællesskab, kræver nuanceret indsigt i hvert enkelt barn, faglig ekspertise og masser af erfaring. Og det er det, vi kommer til at savne, når faglige miljøer spredes og skolerne – som mildest talt har meget andet om ørerne – får opgaven.

I BUPL savner vi en grundig evaluering af det nuværende system og en faglig analyse af, hvad den nye struktur kan, som den gamle ikke formår. Barnets tarv skal være den røde tråd i kommunens tilbud. Og det må ikke tilsidesættes af ufleksible krav til skolernes budgetter og geografiske hensyn.

Kommentarer