Hårlev

Bekymringsbrev: Konsekvens ved lukning af brandstationen i Hårlev

Som nævnt er der ikke truffet afgørelse om at brandstationen i Hårlev skal lukkes, samt at omtalte RBD, er udtryk for et minimum.

Indsendt af Johny Andersen på vegne af  bekymrede brandmænd, erhvervsfirmaer og borger i Hårlev by.

Vi beskriver her bekymringer som borger og erhvervsliv i Hårlev har, såfremt det vælges at der i Stevns kommune kun skal være en styrke bestående af en holdleder og 5 brandmænd- tænkelig placering i St. Heddinge.

Læs også: Borgerforeningen i Hårlev kæmper for brandstationen

Konsekvenser ved dækning fra hhv. Lellinge / St. Heddinge og Faxe brandstationer.

Stationen i Lellinge:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev 19 minutter med respons tider
    Har 400 årlige udkald med risiko for sammenfaldende hændelser med Hårlev.
  • Myldertidsproblematik om morgen og eftermiddagen.
  • Vinter og glatføre

Station St. Heddinge:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev 20 minutter med respons tider
  • vinter og glat føre samt morgen og eftermiddagstrafikken
  • Tingvej er oversvømmet og lukket op til flere gange om året.

Station Faxe:

  • Lang kørevej til skadestedet i Hårlev 21 minutter med respons tider.
  • Vinter og glat føre samt morgen og eftermiddagstrafikken

Herunder kan man se hvad en Brandstation i Hårlev kan levere.

Station Hårlev:

Til sammenligning kan Hårlev være skadestedet på 7 minutter med respons tider.

Her over er der kun referere til Hårlev by, men det gælder jo også for, Endeslev, Hellested og Store Tårnby, men her vil respons tider/ minutter ændre sig lidt, men her vil man være hurtigst fremme fra Stationen i Hårlev.

I henhold til RBD’en er Hårlev by et område med 15 minutter respons tid og det kan jo helt klart ikke overholdes med lukning af byens brandstation.

Så det passer ikke som det oplyses i flere aviser at, der ikke bliver forringelser på respons, serviceniveau og sikkerheden, der bliver ikke samme responstider som vi har i dag med en brandstation i Hårlev, hvis lukningen af brandstationen gennemføres.

Der udover vil hele Stevns kommunes borger være blotlagt for hjælp i tilfælde af trafikulykker og brand hvis St. Heddinge skal køre til Assistance i Køges sydlige område ved større indsatser, som
Hårlev brandstation har været med til i flere tilfælde de seneste 2 år.

Som brandfolk er vi både borgere og har enhvervsfirmaer i Hårlev by, som sætter sikkerheden meget højt.

 

Kommentarer