Debat

Beredskabets fremtid

Svar til Johnny Andersen.

Indledningsvis tak for dit læserbrev/læserbreve om fremtidens beredskab på Stevns.

Indsendt af Steen S. Hansen, 1. viceborgmester på Stevns. På flertalsgruppens vegne.

Flertalsgruppen og resten af medlemmerne i Kommunalbestyrelsen deler din og brandmændenes bekymring omkring beredskabets fremtid på Stevns.

Flertalsgruppen A – B – C og V har fokus på 2 ting – Sikkerheden for vores borgere og det personale, som skal indsættes i forbindelse med brand.

Dette blev også klart meldt ud på sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

Læs også: Brandstationen blev bevaret i Hårlev – men uden folk

Efterfølgende har der været afholdt møde i Beredskabskommissionen, hvor skitserne til det kommende beredskab blev omdelt. Udgangspunktet bør være, at Østsjællands Beredskab er et stort område uden kommunegrænser. På mødet var beredskabsområdet nu opdelt i 4 områder, hvor områderne 1 – 3 overskred kommunegrænserne, medens område 4 alene var Stevns kommune.

Opgaven består nu i, at overbevise de øvrige medlemmer af Beredskabskommissionen om de særlige forhold, der er på Stevns, hvor hele beredskabet udfordres på geografien, infrastrukturen og afstandene.

Vi har kun et ønske, og der er, at der er den samme sikkerhed, respons- og indsatstid i fremtiden, som der er i dag.

Det nytter ikke, at responstiden er opfyldt ved, at 1. bil med 2 mand er fremme på brandstedet inden for 15 minutter, men indsatsen på brandstedet først igangsættes, når 2. bil er fremme.

Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 27. februar og på Kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2018.

Kommentarer