Debat

Besparelser på regionens sygehuse

På papiret ser det ud, som om det er et løft, men faktisk er det en spareøvelse. 

Indsendt af John Wennerwald. Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet.

I den netop indgåede økonomiaftale for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner, har regeringen med den ene hånd aftalt, at der tilføres kr. 500 millioner ”nye penge” til regionerne. Mens regeringen med den anden hånd har fastholdt kravet om, at regionerne skal løse to procent flere opgaver inden for den samme økonomiske ramme. 2 pct. kravet betyder, at regionerne skal levere for kr. 1,3 milliarder ekstra ydelser.

Samlet set giver det en besparelse på kr. 800 millioner.

Sygehusene har været pålagt 2 procent kravet i 14 år. Det er tid til at lave systemet om, så fokus er på kvalitet. Det nuværende system tvinger de ansatte til at løbe alt for stærkt, og det svækker kvaliteten af behandlingen.

Til sammenligning har der på det private område, været en produktivitetsfremgang på i snit 0,8 procent om året.

Vi skal selvfølgelig fortsat effektivisere indsatsen, hvor det giver mening, og der hvor vi udnytter ressourcerne bedre.

Jeg kæmper for at afskaffe det bevidstløse produktivitetskrav på 2 pct. årligt – uden at det skal medføre nye bundne opgaver til regionerne.

Kommentarer