Gjorslev

Bøgeskovens badebroen blev sat på plads

Se billedserie

Trods strid østenvind og høje bølger lykkedes det for en gruppe seje ’brobisser’ at opsætte badebroen ved Gjorslev Bøgeskovs strand.

En gruppe medlemmer fra Strandforeningen Bøgeskoven har trods østenvind og høje bølger sat badebroen på plads. Den nuværende badebro blev installeret af foreningen ved traktørstedet i 2012, takket finansiel støtte af Nordea-fonden, Stevns Brandkasse, Friluftsrådet og LAG.

Den kraftige storm, Urd som i januar plagede Danmark med højvande og oversvømmelse nåede også at sætte sine spor på stranden ved Bøgeskoven. Foreningens medlemmer har dette forår haft ekstra travlt med at fjerne de ekstra store mængder tang, fedtemøg og drivtømmer op på området. Deres mål har været at rense stranden for tang og drivtømmer, så området kunne være klar til sommerens turister og badegæster der plejer at indfinde sig i løbet af maj måned.

Foreningen er næsten nået i mål. Foreningen medlemmer har de sidste par måneder knoklet for at samle alle de ilanddrevne effekter sammen. Og det meste af den store mængde tang og fedtemøg er blevet fjernet, blandt andet ved hjælpe af store maskiner fra maskinstationen. Der stadig lidt tang i strandkanten, men det vil blive fjernet inden udgangen af maj.

Økonomisk støtte

Oprydningen efter Urd har været omfattende derfor har Strandforeningen Bøgeskoven ansøgt kommunen om en fast økonomisk støtte på 15.000 kroner om året til støtte til det fortsatte arbejde i årene fremover.

Kommunen har efterfølgende givet foreningen tilsagn om 15.000 kroner i støtte for i år og 10.000 kroner i 2018 samt 2019. Desuden har fra Stevns Brandfond givet økonomisk støtte til foreningen arbejde.

Foreningen vil selv bidrage med 15.000 kroner til oprydningen efter Urd.

Om Strandforeningen Bøgeskov

Strandforeningen Bøgeskov står for renholdelse af strandene ved BøgeSkoven. Foreningen blev dannet i 2009 af omkring 30 husstande, der bor i umiddelbar nærhed af stedet. Foreningen medlemmer betaler 300 kroner årligt i kontingent og bidrager derudover med fire arbejdsdag, hvor man ryder op på stranden.

Oprensning af det samlede strandareal af tang, plastik, dåser og så videre i løbet af badesæsonen, er, efter vedtægterne, første prioritet.

Foreningen modtager med glæder bidrag og minder om at alle er meget velkomne til at tegne medlemskab i foreningen.

Kommentarer