Debat

Alle børn har ret til en uddannelse

Danmark er stadig i bunden blandt OECD-landene, når det gælder evnen til at bryde den negative sociale arv – også på Stevns er den sociale arv stadig stærk.

Indsendt af Michael Graakjær. Spidskandidat for SF

Det sociale mobilitet grundlægges tidligt i livet – allerede inden skoletiden.

Det er dokumenteret, at børn fra børnehaver med uddannet personale og gode normeringer udvikler deres intelligens bedre, bliver mere skoleparate og – i det hele taget – klarer sig bedre i livet. Derfor kæmper SF for at øge normeringerne i daginstitutionerne!

I folkeskolen skal vi bruge muligheden for at omdanne lektiecafèer til to-lærerordninger for at styrke den pædagogiske indsats. Vi kan ved samme lejlighed afskaffe lektier og sikre at børnenes skoledag er slut når de går hjem. Eleverne lærer ikke mere ved at lave lektier; Tværtimod forstærkes skoletrætheden og uligheden hos nogen når forældre med en kort skolegang ikke kan hjælpe deres børn.

SF vil have flere praktiske fag og flere valgfag, mere bevægelse og motion og et øget fokus på trivsel. Det er afgørende, fordi det er med til at give flere udfordringer og nye måder at lære på, som netop de bogligt svageste kan have gavn af.

SF ønsker midler til udvikling af den understøttende undervisning og inklusion og til efteruddannelse af linjefagslærere bla. med en ATK- og specialpædagogik uddannelse. Det er vigtigt at inklusion bliver en berigelse for alle parter – ikke en spareøvelse. Derfor er det vigtigt at der fortsat et godt specialtilbud til de børn og unge, der har brug for det.

SF ønsker at flere børn fra hjem af forældre uden uddannelse eller socialt belastede hjem skal have en videregående uddannelse, og flere bistandsklienters børn skal blive bankdirektører. Lad dette kommunalvalg være starten på en politik som sikre flest unge et godt liv og sikre flere indtægter til kommunekassen.

Kommentarer