Foreningsnyt

Børns Voksenvenner starter op i Stevns kommune

Foto: Michael Langhoff

Sammen med Stevns Frivillighedscenter vil Børns Voksenvenner Køge nu også starte hjælpen op på Stevns.

Igennem længere tid har Børns Voksenvenner Køge, fået henvendelser fra forældre på Stevns som har brug for en voksenven til deres barn, som har brug for en ekstra voksen i deres liv.

Nogle børn er en del af en sygdomsramt familie, hvor sygdommen kræver så mange ressourcer, at familien har vanskeligt ved at finde det nødvendige overskud til barnet. Det drejer sig om almindelige børn med almindelige problemer i alderen 6-7 år og opefter, som ønsker at lave aktiviteter sammen med nogen eller har brug for en rollemodel.

Indtil nu har Børns Voksenvenner ikke haft ressourcerne til at hjælpe disse familier, men nu vil Børns Voksenvenner gøre en indsats for at dække Stevns kommunes område og bygge på deres erfaring igennem 25 år med at støtte børns selvværd, selvtillid og tillid. Børns Voksenvenner har engagerede frivillige i Køge og omegn, som glæder sig til at hjælpe med at finde potentielle voksenvenner og etablere venskaber, men de har også brug for lokale kræfter.

For at kunne komme godt i gang, har de især brug for matchere. Matchere står for godkendelse af potentielle voksenvenner og matcher børn og voksne ud fra geografi, interesser og kemi. Det er en meget vigtig opgave, som tages meget seriøst. Potentielle voksenvenner skal aflevere børne- og straffeattester, de skal besøges derhjemme og interviewes og de skal igennem et kort godkendelseskursus.

Matcherne sørger også for opfølgning af venneparrene blandt andet ved at holde kontakt og ved at afholde erfaringsmøder for voksenvennerne. Inden man starter som matcher skal man igennem et undervisningsforløb og man får hjælp fra erfarne matchere. Som matcher oplever man hvordan venskaberne spreder livsglæde til alle involverede parter.

Man kan læse mere om matcherrollen på frivilligjob.jobbank.dk

For yderligere informationer og eventuelt interview med foreningens matcherleder og/eller (næst)formanden, kontakt Børns Voksenvenner Køge via e-mail koege@voksenven.dk.

Kommentarer