Frøslev

Brand i firlænget gård på Engvolden i Frøslev

Ingen kom til skade ved branden, der havde været så voldsom, at kun murværk og skorstene var tilbage.

Mandag den 31. juli klokken 16:29 fik politiet via alarm 112 melding om, at der var brand i en firlænget, ubeboet gård på Engvolden i Frøslev.

Brandvæsnet og politiet kunne konstatere, at der branden var brudt ud i selve hovedhuset, hvor der formodes at have være brand i et stykke tid, inden branden blev opdaget af en lokal borger. Der var tale om en ubeboet ejendom, hvor hovedhuset trods brandvæsnets indsats udbrændte.

Læs også: Stuehuset på en gård i Frøslev udbrændte mandag

Branden havde været så voldsom, at stort set alt brændbart var brændt væk, således at kun murværk og skorstene var tilbage. Skorstenene blev af sikkerhedsmæssige årsager væltet.

Ingen kom til skade ved branden, der først var slukket kl. ca. 22.00.

Politiet undersøger nu brandstedet i et forsøg på at finde årsagen til brandens opståen.

 

Kommentarer