Hårlev

Brandstationen i Hårlev skal måske lukke

Østsjællands Beredskab skal spare fem millioner kroner – det kan betyde at brandstationen i Hårlev bliver lukket.

Den tidligere S-regering, DF og Venstre indgik i 2015 en aftale med Kommunernes Landsforening om, at man skulle spare i alt 45 millioner kroner på det danske beredskab på landsplan.

Det betød blandt andet at man i 2016 lagde de kommunale brandberedskaber sammen fra 87 til 24 beredskaber for at effektivisere. Stevns Kommune indgik sammen sammen med Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner en aftale om at etablere Østsjællands Beredskab.

Østsjællands Beredskab skal spare fem millioner kroner i 2018

Beredskabet har derfor udarbejdet en ny plan for en risikobaseret dimensionering, der beskriver hvilket serviceniveau, man fra beredskabets side mener er fagligt forsvarligt, hvis man skal yde en forsvarlig indsats.

Planen er udarbejdet for beredskabssamarbejdets otte kommuner; Køge, Stevns, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner. Planen indeholder en række nedskæringer i forhold til det serviceniveau brandvæsnet yder i dag.

Ifølge planen vil man ikke ændre ved responstiden, det vil sige den tid der går, før den første brandbil er fremme på stedet.

Vil lukke to brandstationer

Som led i besparelserne ønsker beredskabet at nedlægge brandstationen i Hårlev, og at Stevns kommune fremover kun vil have brandstation i Store Heddinge. I stedet skal brandstationen i Lellinge, dække det nordvestlige hjørne af kommune.

Derudover vil man lukke enten deltidsstationen på Tigervej i Køge eller mere sandsynligt brandstationen i Solrød. Disse områder skal fremover også dækkes af brandstationen i Lellinge og måske Greve.

Hvordan beredskabet har tænkt sig at opretholde en uændret responstid i Stevns Kommune, hvis man nedlægger brandstationen i Hårlev, fremgår ikke af planen.

Kan koste menneskeliv

Man vil samtidigt reducere i antallet af brandmænd, der sidder i den første brandbil. Nu sender beredskabet en leder og fem brandmænd med på det første udrykningshold. Det vil man fremover skære ned til en leder og tre brandmænd.

Østsjællands Beredskab lægger op til, at der i alt skal spares 22 fuldtidsbrandmænd og mellem 25-30 deltidsbrandmænd væk, fordelt over de otte kommuner, der indgår i samarbejdet.

Det kan ende med at få fatale konsekvenser, idet man fremover skal vente på udrykningshold nummer to, før man kan sende røgdykkere ind i brændende bygninger, hvor der eventuelt befinder sig mennesker, der er i fare for at brænde inde. Beredskabsstyrelsens retningslinjer siger nemlig at brandvæsnet ikke må sende et røgdykkerhold ind i en brændende bygning, før der står et backup-hold af røgdykkere, uden for bygningen.

I dag forventer man at kunne sende røgdykkere ind efter fem minutter. Fremover vil der ifølge Dagbladet gå minimum ni minutter.

Reduktion af materiel

Der er desuden lagt op til reduktioner i det materiel, der skal befinde sig på de enkelte brandstationer.

Godkendt af Beredskabsstyrelsen

Den risikobaserede dimensionering skal godkendes i samtlige otte kommuner, der er med i Østsjællands Beredskab. Beredskabsstyrelsen har allerede godkendt planen.

På baggrund af den risikobaserede dimensionering vil der i begyndelsen af året blive udsendt et udbud af brandslukningsopgaven, der i dag løses af Falck, i de fleste af Kommunerne i Østsjællands Beredskab.

Kommentarer