Debat

Der er lys forude!

Jeg har i de sidste 4 år oplevet, at Stevns er blevet sat år tilbage i relation til den regionale udvikling.

Indsendt af Jens Georg Bagge. Socialdemokratisk kandidat til Regionsrådet

Det glæder mig, at 17 medlemmer af kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig, som samlet bringer Stevns videre – også i relation til regionen.

Vigtigt er det, at sætte fokus på kommunikationen mellem Stevns og Regionen, når de af kommunens borger, der har været gennem et behandlingsforløb, skal have efterbehandling i eget hjem. Her er kommunikationen ikke optimal mellem sygehus og kommunen. Det er ikke mit mål at finde syndebukke, men sikre rammerne for den optimale samtale mellem patient, egen læge, kommune og sygehus om efterbehandling.

Sygehusene i regionen er nået langt – men det sygehusfaglige personale er hårdt presset. Det rammer kvaliteten og kommunikationen om patientens videre behandling i hjemmekommunen.

Dette forudsætter et godt arbejdsmiljø så det sygehusfaglige personale får de optimale rammer til, at møde patienten i øjenhøjde. Med andre ord, at der bliver talt et dansk, som patienten og pårørende kan forstå. Alt sammen til gavn for patientens efterbehandling i eget hjem.

Kommentarer