Indlæser Begivenheder

Alle arrangementer

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Mogens Lykketoft inspirerer på borgermøde

Afholdes 23. aprilKl.19:00 - 21:00

Mogens Lykketoft inspirerer på borgermøde om FNs og Stevns’ verdensmål.

 

FNs 17 verdensmål sætter kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Stevns tager nu også handsken op og inviterer til borgermøde den 23. april.

På borgermødet vil Mogens Lykketoft komme med et inspirerende oplæg, og kommunen fortæller mere om de lokale initiativer.

Borgermødet finder sted den 23. april kl. 19.00-21.00på rådhuset i Store Heddinge.

Tilmelding er nødvendig.

FNs verdensmål blev sat definitivt på den politiske dagsorden i Stevns Kommune da kommunalbestyrelsen på mødet den 28. marts besluttede at oprette et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget får deltagelse af borgere, erhvervsliv og politikere, og skal arbejde sammen om et projekt, der skal skabe opmærksomhed om Stevns i forhold til bosætning samt give os viden om fremtidens boformer og nye, bæredygtige løsninger.

Fra den 23. april kan man ansøge om at deltage i udvalget, hvilket også annonceres til den via lokalmedier, kommunens hjemmeside og Facebook.

Mogens Lykketoft

Mogens Lykketoft har været både skatteminister, finansminister og udenrigsminister samt formand for Folketin-get. I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft formandsposten for FNs 70. generalforsamling i New York.
Det blev et enestående år, hvor Verdensmålene om bæredygtig udvikling blev vedtaget og klimaftalen i Paris blev indgået.

OM FNs verdensmål

FNs 17 verdensmål skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene fokuserer desuden på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare resultater.

De nye verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lydhøre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.

Læs mere om de enkelte verdensmål

Tid

Dato:
23. april
Tidspunkt:
19:00 - 21:00

Sted

Rådhuset
Store Heddinge, + Google Map

Alle arrangementer