Store Heddinge

Ejendommen Lilledalsvej 1 er sendt på tvangsauktion

En panthaver har sendt ejendommen Lilledalsvej 1 er sendt på tvangsauktion.

Ejendommen Lilledalsvej 1 er beliggende mellem Tommestrup og Stevns Kalkbud, tæt på klinten. Den beskrives som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1905 med ydervægge i mursten, tagdækningen er fibercement. Bebygget areal udgør 96 m², og boligarealet udgør 141 m², jf. BBR-meddelelsen.

Huset består af indgangsparti med adgang til åbent elementkøkken. I køkkenet er der et komfur og en emhætte. Elementkøkkenet er overvejende rødlakeret og står på ben. Herudover er der en stue/spisestue. De hvide klinker fra køkkenet går igen igennem hele stueetagen.

På badeværelse er påbegyndt istandsættelse. Badeværelset indeholder, toilet, toiletskab med to håndvaske, bruser og generelt hvide klinker. Opvarmning i badeværelset sker via en mobil elovn. Opvarmning i stuen sker via en brændeovn.

Fra stuen er der trappe til 1. sal. På 1. salen er der i alt tre til dels anvendelige værelser med skråvægge, tilsyneladende uden opvarmningsfaciliteter.

Ejendommen opvarmes via centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr fast brændsel.  Vandforsyning sker fra privat alment vandforsyningsanlæg. Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg. Der er en nedgravet tank fra 1962. Tanken er tømt og afblændet, jf. BBR-meddelelsen.

Udhusene er alene anvendelige til opbevaring og henstår uopvarmede. Bygning 2 er en garage opført i mursten og med fibercementtag, et bebygget arael på 47 m², alt i henhold til BBR-meddelelsen. Bygning 3 er et udhus opført i mursten og med fibercementtag og et areal på 47 m², jf. BBR-meddelelsen.

Ejendommen er p.t. udlejet og der er vedhæftet en lejekontrakt. Som det fremgår af lejekontrakten er denne tidsbegrænset til 01.10.2019.

Grunden er på 1.282 m². Ejendomsværdien er sat til 1.100.000 kroner, heraf grundværdi 362.500 kroner.

Fremvisning af ejendommen vil ske torsdag den 08.03.2018 kl. 13.30 efter forudgående tilmelding til sekretær Maibrit Runge på e-mail: mr@homannlaw.dk senest tirsdag den 06.03.2018 før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.

Tvangsauktionen afholdes tirsdag den 13. marts klokken 10:30 ved Retten i Roskilde

Kommentarer