Land og by

Eksplosiv vækst i rotter i Stevns Kommune

Stevns Kommune har siden 2013 har fået 200 procent flere anmeldelser om rotter.

Det er især områder uden for de største byer, der har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af rotteanmeldelser, de seneste fem år. Det skriver DR.dk. På Sjælland har kommuner som Kalundborg, Sorø og Holbæk oplevet en stigning i antallet af sager om rotter på mere end 80 procent på bare fem år.

Højdespringeren er dog Stevns kommune hvor antallet af rotteanmeldelser er steget med 200 procent.

– Det er et tal, vi er rigtig kede af. Problemet er blevet så stort, at vi har været nødt til at lave en ny kontrakt med vores skadedyrsbekæmper. Men vi er meget opmærksomme på at forebygge antallet af rotter. Det gør vi blandt andet ved at sætte fælder op, når vi laver nye kloakeringsprojekter, siger Berith Burkandt, der er leder af Natur og Miljø i Stevns Kommune til DR.dk.

Eksperter giver milde vintre og fuglehuse en del af skylden

– Vi danskere elsker jo at fodre fugle. Men når man har et fuglehus, så ender en masse korn og frø ofte på græsplænen. Det tiltrækker i den grad rotter, fordi de er på evig jagt efter mad, siger Jørgen Veisid, der er centerchef for Faxe Kommune til DR.dk.

Ny handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Det stigende antal rotteanmeldelser fik i november måned regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre til at vedtage en ny handlingsplan for at bekæmpe rotter.

I den står blandt andet, at det nu er muligt at bekæmpe rotter i større afstand fra bygninger end de hidtil tilladte 10 meter, hvis kilden til problemet stammer længere væk end 10 meter fra bygningen. Dette vil give mulighed for at bruge gift i det åbne land ved særlige situationer, som en del af en integreret bekæmpelsesstrategi.

Der har hidtil været krav om, at ejer, lejer eller dennes repræsentant skal være til stede ved hvert besøg af den autoriserede bekæmper i forbindelse med rottebekæmpelse med gift. Men nu påtænker Miljøstyrelsen at lempe kravet, så tilstedeværelse kun skal gælde det første besøg, hvor bekæmpelsen påbegyndes. Formålet er at begrænse spildtid i rottebekæmpelsen samtidig med at ejendommens beboere og brugere stadig får den nødvendige information.

Desuden fremgår det at kommunerne fremover er forpligtet til at reagere på rotteanmeldelser uden for den kommunale åbningstid. Ændringen vil betyde, at borgere, som står med et akut rotteproblem i boligen eller på en fødevarevirksomhed, garanteres hurtig kommunal bekæmpelse for eksempel i weekender eller på helligdage.

Kommentarer