Erhverv

Færrest midlertidige job i Stevns Kommune

En ny arbejdsmarkedstendens, der lige nu spreder sig i Danmark, har ikke ramt Stevns – endnu.

En ny arbejdsmarkedstendens spreder sig i øjeblikket i Danmark. 13 procent af alle jobopslag det seneste år er for et midlertidigt job. Enten i form af et vikariat, en projektansættelse eller en midlertidig stilling. Det skriver Ugebladet A4.

Andelen af tidsbegrænsede stillinger svinger meget fra kommune til kommune. I Gladsaxe handler 21,2 procent af jobopslagene om midlertidige stillinger, mens det i Hjørring er hvert femte jobopslag til alle slags arbejdspladser i kommunen der drejer sig om en kortere ansættelse.

I bunden af listen finder vi Slagelse og Rudersdal med 7,2 procent og Stevns med 7,5 procent.

Tallene bekymrer fagbevægelsen

– I en tid med højkonjunktur og høj beskæftigelsesgrad virker det besynderligt, at midlertidige stillinger fylder så meget af det samlede antal jobannoncer, siger LO’s næstformand Arne Grevsen, der kalder udviklingen uholdbar.  Han fortsætter:

– Midlertidige stillinger giver måske virksomheder en opfattelse af en øget grad af fleksibilitet, men det burde ikke være nødvendigt, eftersom vi i Danmark har en meget fleksibel arbejdsmodel i forvejen.

Lo mener at arbejdsgiverne er med til at undergrave deres egen adgang til arbejdskraft. De bør i stedet komme ind i kampen for at sikre en stabil adgang til arbejdskraft.

– Midlertidige stillinger er ikke langsigtet planlægning. Det går jo ikke, at virksomhederne hyrer medarbejdere i midlertidige stillinger, og samtidig brokker sig over, at de har svært ved at finde medarbejdere, mener Arne Grevsen.

Løstansatte har ringere vilkår

Eksperter advarer om, at løstansatte i midlertidige ansættelser, projektansættelser og vikarjob ofte er ringere stillet end fastansatte, og dermed øges utrygheden på arbejdsmarkedet. Hver anden midlertidigt ansatte forventer således at blive ledig inden for det næste år til halvandet.

– Midlertidigt ansatte har ikke altid løn under sygdom og heller ikke altid ret til den sjette ferieuge. Mange har ikke arbejdsmarkedspension, kommer aldrig til MUS-samtale (medarbejdersamtale, red.) og bliver ikke tilbudt efteruddannelse, fordi det er en omkostning for arbejdsgiveren. De er simpelt hen ringere stillet end fastansatte medarbejdere, udtaler Steen Scheuer, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Syddansk Universitet.

Han mener dog at det er helt legalt når en arbejdsgiver vil ansætte en barselsvikar eller vikar for en langtidssygemeldt. Men ifølge Ugebrevet A4 er der ikke så mange danskere i lykkelige omstændigheder, at det begrunder boomet i kortidsansættelser.

Antallet af løse ansættelser vil stige

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen, er løse ansættelser og tidsbegrænsede jobs er en trend, som kendes fra udlandet, og som sandsynligvis vil vokse i omfang fremover. Han kalder tendensen en begyndende amerikanisering af det danske arbejdsmarked. Men han kalder det også et kæmpe selvmål for virksomhederne at satse på korte ansættelser.

– Det vil svie til de brancher, hvor midlertidige ansættelser vinder frem. For der er jo ikke videreuddannelse og dermed opkvalificering af medarbejderne. Dermed vil udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ikke blive større, og vi vil få flere flaskehalse, siger Henning Jørgensen.

Underminerer den danske model

Professor Steen Scheuer mener, at fagbevægelsen skal holde et vågent øje med udviklingen.

– Vores arbejdsmarked er i opbrud, og fagbevægelsen skal afgjort interessere sig for de midlertidige ansættelser,« siger Steen Scheuer og fortsætter:

– For det første skal fagforeningerne sikre sig, at korttidsansatte får samme rettigheder som fastansatte. For det andet skal fagbevægelsen holde øje med, at antallet af løst ansatte ikke stiger, for det kan underminere organisations-procenten og den danske model, fordi de midlertidigt ansatte ikke vil være tilbøjelige til at organisere sig i samme omfang som fastansatte, afslutter professoren.

Tallene stammer fra LO’s redskab til overvågning af arbejdsmarkedet, AMOS. De bygger på data fra en opgørelse over en meget bred vifte af jobopslag opslået i Danmark.

Kommentarer