Store Heddinge

Fest og farver på Hotherskolen

Hotherskolen vægter fællesskabet højt som en del af deres værdier. Derfor holder de bl.a. hvert år en skolefest for hele skolen som elevrådet arrangerer.

I år var årets tema i indskolingen ’Karneval’. Mellemtrinet og i udskolingen havde ikke noget tema, men alle tre afdelinger havde et brag af en fest med masser af sjov, dans og hygge med fællesskabet i højsædet.

Overskuddet fra festen går til elevrådets arbejde og dermed også til eleverne på Hotherskolen.

Kommentarer