Debat

Flertalsgruppen vil undersøge muligheden for at hjælpe afviste unge

I kommunalbestyrelsen her på Stevns er der bred enighed om, at kriterierne for optagelse på landets gymnasier bør ændres, således at unge, der har langt til nærmeste gymnasium, ikke automatisk kommer bagest i køen.

Indsendt på vegne af flertalsgruppen; Line Krogh Lay (Radikale), Steen S. Hansen (Socialdemokratiet), Varly Jensen (Dansk Folkeparti), Jan Jespersen (Enhedslisten) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger).

I år har det haft konsekvenser for ti stevnske unge fra den sydlige del af kommunen. Nogle af dem skal helt til Næstved i stedet.

Undervisningsministeren afviser at gøre noget for de elever, der er ramt i år, men i flertalsgruppen bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Bjarne Ø. Rasmussen, vil vi fortsat holde tæt kontakt med uddannelsesordførerne i Folketinget i forhold til at tage sagen alvorligt, så vi ikke står med samme udfordring næste år.

Vi må nu sætte vores lid til og lægge pres i forhold til, at Regionen bevilger penge i indeværende år til, at de berørte kan blive optaget på deres nærmeste gymnasium, da eventuelle nye regler ikke vil hjælpe de unge, som er blevet afvist i 2017.

Samtidig ønsker vi dog at undersøge, hvilke muligheder vi har for at hjælpe de unge, som er kommet i klemme, så de straks kan få plads på Køge Gymnasium som jo også er Stevns’ Gymnasium.

Der skal være lige uddannelsesmuligheder for alle, og vi mener, at det er urimeligt, at de stevnske unge, som i forvejen har færre valgmuligheder i forhold til ungdomsuddannelser i acceptabel afstand, bliver stillet dårligere med den nuværende fordelingsmodel.

Kommentarer