Lille Heddinge

Første hus med status som flexbolig

Udvalget for Plan, Miljø og Fritid (PMF) besluttede i torsdags at give den første tilladelse til at anvende et hus som flexbolig.

En ny lov har siden den 1. maj 2013 givet kommunerne mulighed for at tillade, at helårsboliger benyttes som såkaldte flexboliger. Udvalget for Plan, Miljø og Fritid drøftede ordningen på deres møde i januar 2014. Dengang fik forvaltningen til opgave at se på om der er nogle områder i kommunen, hvor man ikke ønsker at tillade, at en helårsbolig bliver brugt til fritidsformål.

Men på trods af at der er en hel del tomme huse i kommunen, er der endnu ikke udformet en politik på området. Derfor har kommunalbestyrelsen henstillet til udvalget for Plan, Miljø og Fritid (PMF) at drøfte om det skal være muligt at frafalde bopælspligten på nogle eller alle af alle de mange tomme huse.

Læs også: Stevns Kommune har ingen politik omkring flexboliger

I den forbindelse gav udvalget en helårsbolig på adressen Broveshøjvej 4 i Lille Heddinge, som det første hus i kommunen, en midlertidig status som flexbolig.

Kommentarer