Store Heddinge

Frivillige redder liv hver dag

Frivillige redder liv hver dag – men hvordan ser det ud i din kommune?

Minutter og sekunder tæller, når familie, kollega eller nabo rammes af hjertestop. DANMARK REDDER LIV er et frivilligt initiativ som skal sikre, at personer med hjertestop får hurtig hjælp fra frivillige, når der skal ydes livreddende førstehjælp.

Allerede nu bliver førstehjælperne i DANMARK REDDER LIV i gennemsnit kaldt ud til hjertestop et eller andet sted i regionen flere gange dagligt. Eksempelvis var der i 44 hjertestop i februar 2019 som de frivillige rykkede ud til hele i Region Sjælland, men hvor mange førstehjælpere kan træde til i din kommune, hvis der sker et hjertestop?

Dansk Folkehjælp som står bag initiativet har lavet en statistisk opgørelse, hvor vi tager udgangspunkt i A-kørsler (ambulanceudrykning til hjertestop eller tilsvarende) i Region Sjælland for hele 2018. Ud fra det samlede antal hjertestop som ligger på anslået 800 pr. år i regionen, har vi udarbejdet en statistik hvor vi kan se, hvor mange førstehjælpere og hvor mange hjertestop der anslået er pr. kommune.

Da det er afgørende, at der ydes livreddende førstehjælp inden for de første 5 – 6 minutter efter et hjertestop anslår vi, at DANMARK REDDER LIV har brug for minimum 250 frivillige førstehjælpere pr. kommune til ordningen for at sikre en bedre dækning, og alle kan melde sig som frivillig.

I Stevns kommune mangler vi lige nu 210 frivillige førstehjælpere, derfor opfordrer DANMARK REDDER LIV til, at der i samarbejde med kommune, lokalråd, borgerforeninger og frivillig sættes initiativer i gang, som kan sikre et højt førstehjælpsberedskab.

En af de kommuner som har haft succes med at skaffe frivillige er Næstved Kommune, hvor man råder over 207 frivillige, som rykker ud til hjertestop. Her er der særdeles god chance for, at der kan komme en førstehjælper frem inden for meget kort tid. Her har både kommune og frivillige i samarbejde gjort en ekstraordinær stor indsats.

Lige nu er der samlet 1.900 førstehjælpere i Region Sjælland. Men vi vil rigtig gerne have endnu flere førstehjælpere, så vi sikrer, at alle borgere uanset hvor i regionen de er bosiddende, får hurtig og kompetent livreddende hjælp.

Er man interesseret i at blive frivillige eller måske danne en gruppe af frivillige i et lokalområde, så kontakt DANMARK REDDER LIV som gerne kommer ud og fortæller om initiativet, således vi sammen kan sikre en tryggere hverdag for familie, kollegaer og naboer!

Læse mere om DANMARK REDDER LIV

Kommentarer