Hårlev

Genbo til Expladan har ret til at klage

Hårlev: Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet at en genbo til Expladan Recycling på Industrivej er klageberettiget.

En genbo til virksomheden Expladan Recycling på Industrivej i Hårlev har indsendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Stevns Kommunes reviderede miljøgodkendelse af virksomheden Expladan Recycling er på Industrivej i Hårlev.

I første omgang ville forvaltningen i Stevns Kommune dog ikke anerkende klagen fra Jens Viggo Moesmand, der bor på Hyldevænget i Hårlev, cirka 100 meter fra den svinende virksomhed. De bad nævnet tage stilling til om genboen havde ret til at klage, inden de ville udarbejde et svar til nævnet. Det skriver Dagbladet.

Læs også: Åbent brev til borgerne i Hårlev om Expladan

Men Natur- og Miljøklagenævnet har vurderet at genboen er klageberettiget.

Læs også: Ny miljøgodkendelse skærper kravene til Expladan

I et brev til Stevns Kommune dateret den 9. juli skriver Charlotte Vesth, der er specialkonsulent og jurist i Natur- og Miljøklagenævnet:

– Jeg kan oplyse, at nævnet vurderer, at klageren er klageberettiget. Jeg skal derfor bede om at eftersende kommunens bemærkninger til klagerens klagepunkter samt de sagsakter, der ligger til grund for kommunens afgørelse i sagen. Bemærkninger og sagsakter bedes være nævnet i hænde senest mandag den 17. august 2015. Det skriver Dagbladet.

Expladan Recycling laver genbrugsmaterialer af gamle plastikflasker. Men når det blæser så flyver små plastikstykker og stykker af etiketter fra gamle sodavands- og vandflasker  rundt i området. Jens Viggo Moesmand har i årevis været plaget af at sækkevis af affald fra virksomheden blæser ind i hans have.

Kommentarer