Store Heddinge

Geomuseum tager landets 4. klasser med på dannelsesrejse

”Kend dit land” er et tværministerielt og nationalt pilotprojekt der har afsæt fra Kulturministeriet. I 20192022 tilbydes landets ca. 23.000 elever fra 4. klasses at komme på opdagelsesture rundt i landet og opleve en række særligt udvalgte Natur- og Kulturhistoriske lokaliteter. Kend Dit Land er tildelt 75 mio. kr. om året fra finansloven frem til 2022.

Skoletjenesten på Geomuseum Faxe, der er en del af Østsjællands Museum, Har netop udviklet undervisningsforløbet BIG9-fossilsafari i Faxe Kalkbrud, som er rettet mod 4. klasse. Fossilsafarien er udviklet af Østsjællands Museums skoletjenestemedarbejder Carsten Niss i samarbejde med Skoletjenesten København.

Tilbuddet indeholder baggrundsmateriale til lærerne, undervisning af eleverne i museets nye skolestue, besøg på Geomuseum Faxe og slutteligt en fossilsafari i Faxe Kalkbrud.

I BIG9 er der lagt fokus på indgående kendskab til de ni mest almindelige fossile dyregrupper, man finder i kalkbruddet.

– Ikke alene er Faxe Kalkbrud et imponerende menneskeskabt hul, det er også en helt unik spændende fossil

lokalitet. Antallet af fossiler i kalken er så stort at alle der kommer derned, vil kunne finde noget spændende at tage med hjem. Gennem tiden er der blevet fundet fossiler af mere end 500 forskellige slags dyr dernede, men til skolebrug, nøjes vi med at fokusere på de 9 mest almindelige”, siger Jesper Milàn, geolog og Museumsinspektør på Geomuseum Faxe.

 

Efter fossilsafarien går eleverne til madpakkehuset, hvor der tages klassebillede og der tælles op på hvor mange af de ni fossiler der er blevet fundet. På klassebilledet påføres antallet af fund og det hænges op på en scoretavle inde på museet.

– Vi har et stort læringspotentiale i den natur der omgiver os. Faxe Kalkbrud er et helt unikt sted, hvor eleverne får hænderne direkte ned i læringen. Jeg er glad for at kunne byde skoleklasserne velkommen til et spændende projekt” siger Carsten Niss og tilføjer ”BIG9 er et forløb, som i starten blev udviklet til 4. klasser i Faxe og Stevns Kommuner. Derfor er det glædeligt at det nu også har national interesse.

Kommentarer