Strøby Egede

Den grønne kile i Strøby Egede

I forbindelse med TV Øst’ indslag 8. januar d.å. vedr. Nicolinelund i Strøby Egede var en repræsentant fra Grundejerforeningsgruppen (gruppen), der er talsmænd for opretholdelsen af en ca. 50 m bred grøn kile mellem projektet og sommerhusområdet, inviteret til i udsendelsen at opponere mod Nicolinelundens projekt, der opsluger den grønne kile. I den anledning vil vi gerne fastslå følgende:

 

Skrevet af Viggo Boe Hansen

 

  • Grundejerforeningsgruppen ønskede ikke at optræde som modpart, idet gruppen ikke ser sig som part i en konflikt med udstykkerne af Nicolinelund.

 

  • Gruppen kan til fulde tilslutte sig synspunkterne bag Nicolinelund. Det er et interessant og nyskabende projekt, hvis principper vi alle kan støtte op om.

 

  • Det egentlige problem i sagen er, at forvaltning og politikere i Stevns Kommune ikke har udvist rettidig omhu og har forsømt at reservere plads til den grønne kile, et rekreativt område for alle, som gennem mange år af borgere og politikere har været indskrevet i diverse udviklings- og lokalplaner for området og betragtet som en underliggende forudsætning for alle fremtidige projekter i området. Det har alle parter været bekendt med helt fra begyndelsen for ca. 10 år siden.

 

  • Det samme gælder forbindelsesveje mellem Kystvejen og Stevnsvej. De burde for længst have været realiseret eller i det mindste planlagt med reserverede korridorer for deres forløb.

 

Det er ikke ejerne af udstykningen, som har ansvaret for, at borgerne nu føler sig tromlet ned. De breder sig helt naturligt på den plads, der stilles til rådighed. Derfor er det alene politikere og forvaltning i Stevns Kommune, som er målet for vores kritik. De har gennem deres forsømmelighed bragt ejerne af udstykningen i et ulykkeligt, og givetvis utilsigtet, modsætningsforhold til borgerne i de tilgrænsende områder.

 

Vi ønsker en fælles grøn udvikling, der tilgodeser begge parter, og ikke, at kommunalbestyrelsen ekskluderer Strøby Egedes borgere fra på samme vilkår at have et grønt miljø (her en grøn kile) til gavn for alle borgere i Strøby Egede/Strøby, nu og i fremtiden.

 

På vegne af Grundejerforeningsgruppen:

G/F Brinken, G/F Stolpegården, G/F Kystvejen, G/F Lendrumgård og Strøby Egede Borger-og Grundejerforening, Viggo Boe Hansen.

Kommentarer