Lyderslev

Heliporten ved Lyderslev er godkendt

Et enigt  Plan- og Teknikvalget har godkendt en lokalplan der tillader en midlertidig heliport ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev.

Torsdag den 21. december godkendte et enigt  Plan- og Teknikvalget en lokalplan der tillader en midlertidig heliport ved Ærtebjergvej syd for Lyderslev.

Godkendelsen omfatter en helikopterflyveplads på Ærtebjergvej 19 mellem Lund og Lyderslev med tilhørende hangar, fuel-anlæg, mandskabspavillioner, p-plads og lignende, som er nødvendigt for driften af helikopterflyvning. Planområdet er på 7.800m2 og ligger i landzone.

Heliporten skal betjene byggeriet af havvindmøllerne på Kriegers Flak og det forventes at der skabes flere lokale arbejdspladser.

Læs også: Borgermøde om heliport ved Lyderslev til havvindmøllerne

De lokale beboere er bekymret over larmen fra heliporten, men der er tale om en midlertidig løsning.

Godkendelsen er betinget af at heliporten er tidsbegrænset til 1 år samt at tilladelsen gøres betinget af at arealet skal være ryddet for bebyggelse senest 6 måneder efter at driften af helikopterflyveplads er ophørt. Desuden skal vejbetjeningen af området justeres således at trafikken skal komme fra Grønnevej mod syd istedet fra at være fra Ærtebjergvej mod vest.

Kommentarer