Store Heddinge

Hjemmeværnskompagni Stevns afholdt Nytårsparole

Se billedserie

Hjemmeværnskompagni Stevns afholdt lørdag den traditionelle nytårsparole på Hjemmeværnsgården i Store Heddinge.

Lørdag den 6. januar afholdt Hjemmeværnskompagni Stevns den traditionelle nytårsparole på Hjemmeværnsgården i Store Heddinge.

Efter flaghejsningen samledes alle inde på gården, hvor de mange fremmødte såvel hjemmeværnsfolk, som gæster havde mulighed for at nyde morgenmaden. Blandt gæsterne var borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen, politiinspektør Jens Børsting Midt- og Vestsjællands Politi samt kaptajn Michael Hansen fra Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

Kompagnichef kaptajn John V. Outzen afholdt et indlæg om året 2017. Et år, der på alle måder havde været et travlt år. Hjemmeværnskompagni Stevns havde deltaget i mange forskelligartede aktiviteter. Der var brugt 7669 timer fordelt på 280 aktiviteter, dette svarer til 112,78 time pr. aktiv medlem i kompagniet.

Disse mange timer var, udover små og større øvelser mange steder på Sjælland, også brugt på:

  • Uddannelser inden for mange forskellige områder.
  • Skydninger.
  • Støtte til beredskabet både i Jyllinge og i Køge.
  • Støtte til politiet.
  • Deltagelse i grænsebevogtningen.

Alle opgaver løst med fokus på at hjemmeværnet udviser professionalisme og militær profil i såvel fremtoning, som i faglighed.

Een af de meget positive ting i 2017 er, at kompagniets styrketal fortsat er stigende.

For året 2018 venter der mindst lige så mange opgaver/udfordringer. Årets første feltøvelse bliver 16. til 18. marts, derefter kommer en distriktsskydning i Borris samt 2 feltøvelser i efteråret. I juni måned er kompagniet vært for nordisk stævne med det Svenske Hjemmeværn.

Politiinspektør Jens Børsting gav udtryk for den store respekt, politiet har for hjemmeværnets engagement i sit virke. Hjemmeværnet stiller altid, når der bliver kaldt – uanset opgave og tidspunkt på døgnet, sagde han og takkede for det gode samarbejde i 2017, som han håbede ville fortsætte fremover.

Borgmester Anette Mortensen takkede for indbydelsen og udtrykte ligeledes stor respekt for hjemmeværnets arbejde, når samfundet kalder. Borgmesteren glædede sig til samarbejdet i fremtiden.

Kaptajn Michael Hansen fra Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland kom i sit indlæg ind på de ændringer, der er undervejs ved Distriktet både administrativt og inden for depotstrukturen – ændringer, der ikke kan undgå at kunne mærkes i de lokale kompagnier.

Rekrutteringsofficer i Stevns kompagniet, Oversergent Leo Olsen orienterede om de mange informationsarrangementer, der havde været afholdt i 2017 – arrangementer, der havde givet en god tilgang af nye medlemmer til kompagniet. Første arrangement i 2018 finder sted i forbindelse med Markedsdag i Stevnshallen den 21. januar.

Kompagnichefen afsluttede dagens arrangement med at overrække vandrepokalen ‘Årets Hjemmeværnskammerat’ i 2017 til løjtnant Jan Hendriksen.

Kommentarer