Store Heddinge

Hjemmeværnsøvelse på Stevns

Se billedserie

I rigtigt efterårsvejr afviklede Hjemmeværnskompagni Stevns øvelse 26. til 27. oktober.

Flere måneders forberedelse og uddannelse skulle nu kontrolleres og afprøves så tæt på virkeligheden som muligt.

Øvelsesforløbet blev inspiceret af Chefen for Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland Major Steen Egesø, samt Chefen for Landsdelsregion Øst Oberst Lennie Fredskov Hansen.

Fredag aften kl. 17.00 mødte de første soldater ind på både Hjemmeværnsgården i Store Heddinge og i Køge for at klargøre til feltøvelsen som skulle afvikles på Stevns.

Efter klargøring startede øvelsen kl. 18.00 hvor Delingsfører og Gruppefører kunne give deres befalinger for enhedernes indsættelser.

Efter at Hjemmeværnsgården i Store Heddinge var blevet behørigt indhegnet i Pigtråd og der var etableret bevogtning med poster, blev der udsendt patruljer på Stevns for at observer- finde de fjendtlige enheder der var i området.

Under øvelsen blev der øvet mange elementer så som:
Bevogtning, posttjeneste, patruljetjeneste, observationsposter, befalingsteknik, kommandostation tjeneste og ikke mindst forhold over for fjenden og nedkæmpelse af denne.

Tak til borgerne på Stevns for informationer omkring fjende således at vi lettere kunne følge deres bevægelser.

Kommentarer