Store Tårnby

Invitation – Aktørmøde for ny Kulturpolitik

Kære Kulturaktører og Borgere i Stevns Kommune
Som led i udarbejdelsen af en ny Kulturpolitik for Stevns Kommune har AET besluttet en flerstrenget proces.

Den betyder blandt andet, at de gerne ser, at I blander, ytrer og udtaler jer med alle jeres input, konstruktive forslag, kritik af det bestående, forherliggørelse af det nuværende og jeres blik på nuværende og kommende indsatsområder for udviklingen af kulturen i Stevns Kommune.

Derfor vil vi gerne se så mange af jer til en aften, hvor I har mulighed for at komme med jeres holdninger til en kommende kulturpolitik. Aftenen er for alle med interesse i den fremtidige kulturpolitik for Stevns Kommune.
Vi skal arbejde og forholde os til at følgende fokuspunkter, som AET har besluttet som værende bærende for den kommende kulturpolitik:

·         Børn og unges møde med kulturen
·         Kulturarven som “Lokomotiv
·         Kulturarven
·         Kultur som turisme og vækstdriver
·         Kultur i ældrefællesskaber

Vi skal arbejde og tale om, hvad der er vigtigt for jer under disse overskrifter, og hvor I kan se jeres rolle i fremtidens udvikling af kulturpolitikken og strategien.

Det hele vil foregå d. 13. november kl. 18.30-21.00 i Store Tårnby Forsamlingshus. Tilmelding sker via mail til kultur-fritid@stevns.dk senest d. 12. november kl. 12.00

Kommentarer