Store Heddinge

JJ Skovservice har overtaget Hegnseksperten

JJ Skovservice i Store Heddinge har overtaget firmaet Hegnseksperten i Køge.

JJ Skovservice, der holder til på Vadet ved Bjælkerup, har overtaget firmaet Hegnseksperten – Køge Hegn ApS. Overtagelsen betyder at arbejdsopgaverne bliver mere jævnt fordelt over hele året.

Den hidtidige ejer af Hegnseksperten, Casper Bertelin, er fortsat som ansat og de to firmaer fortsætter som to juridisk selvstændige firmaer.

Hegnseksperten leverer blandt andet skovhegn til nyplantninger og rævesikringer til fjerkræfarme, men også adgangskontroller og automatik til dieseltanke og til døre og porte ved blandt andet minkfarme.

JJ Skovservice udfører blandt andet træfældninger, skovadministration samt bygger shelters, naturlegepladser med mere. Jens Johansen arrangerer desuden skovhuggershows, med de kendte discipliner fra TV, ved dyrskuer, havne- og byfester med mere. Han har i mange år arrangeret både danske og nordiske mesterskaber indenfor skovhuggersporten. Han har selv været både dansk og nordisk mester flere gange.

Blandt kunderne tæller Banedanmark med fældning af træer langs jernbaner og Slots- og Kulturstyrelsen med opgaver ved Frederiksborg Slot i Nordsjælland. Firmaet har også fældet træer og krat på Stevns Klint for Skov- og Naturstyrelsen.

Jens Johansen etablerede JJ Skovservice i 1989. Han er uddannet skovarbejder og begyndte som skovarbejder ved Vallø Stift. Han har desuden været skovfoged på Vedbygård i Vestsjælland. Hans far var også ved skoven. På sigt er det meningen at sønnen, 21-årige Marco Johansenr, der er uddannet arborist/træbeskærer og ansat i firmaet, skal være medejer.

Kommentarer