Debat

Kan vi samle et flertal for ‘Stevns Børn 2019’?

Vi skal have en stærk og dynamisk børnepolitik i Stevns Kommune, én der kommer rundt om hele om barnets liv.

Indsendt af Betina Baden. Fri Kandidat. KV 17

Den skal udvikles gennem demokratiske og skabende processer sammen med borgere, ansatte, forældre, organisationer og politikere med interesse for børneområdet.

Børnene skal inddrages i den demokratiske proces gennem skabende processer, om det gode børneliv på Stevns.

Derfor vil jeg arbejde for at vi udnævner året 2019 til børneår i Stevns Kommune og igangsætter projektet “ Stevns Børn 2019 “.

Temaet ” Stevns Børn “ kan indgå i 2019 indgå i aktiviteter på skolerne, daginstitutionerne/dagplejen, sfo, klub, musikskole, ungdomsskole mf. Ligeledes kan skolebestyrelser, forældre – og områdebestyrelser, foreninger og åbne borgerdreven arrangementer indgå i processen.

Kan vi samle et flertal for “ Stevns Børn “ i Kommunalbestyrelsen, kan vi ved næste års budgetforhandlinger, afsætte midler til projektet.

Kommentarer