Højerup

Kirkekæret i Højerup får en ansigtsløftning

Stevns Kommunes pulje til at forbedre natur og miljø i landsbyerne har gjort det muligt at renovere Kirkekæret – det lille, maleriske gadekær lige sydvest for den gamle kirkeruin i Højerup.

Støtten er givet til Selskabet Højeruplund, som ejer og forvalter området omkring kirken.

– Kæret er de senere år vokset til med dunhammere og anden vegetation, så det åbne vandspejl er blevet væsentligt begrænset, fortæller Berith Burkandt, som er leder i Natur & Miljø og tilføjer:

– Vi forventer, at arbejdet med renoveringen af kirkekæret er færdigt i uge 49-50. Renoveringen omfat-ter rydning af bredderne, og så fjerner vi slam og bevoksning fra kæret. Ved samme lejlighed undersøger vi årsagen til den lave vandstand i kæret – skyldes det for eksempel et hul i ler-membranen eller er det et defekt udløb? Den fejl skal udbedres, så vandstanden bliver så høj, at kæret igen kan fungere som et vigtigt natur- og landskabselement i området.

Det ser voldsomt ud, når de store maskiner renser et gadekær op, men dyr og planter er hurtige til at tage området tilbage. Det er således forventningen, at Højerup Kirkekær i løbet af foråret igen står med grønne brinker og åbent vandspejl til gavn for dyr og planter, samt de mange besøgende i området.

For Stevns Kommune er støtten til landsbyerne vigtig i forhold til at bevare kommunens landsbyer som et attraktivt sted at bo og leve. Gadekær og andre småsøer kan fungere som et vigtigt samlingssted for borgere og besøgene.

I de seneste år har Stevns Kommune gennemført tilsvarende projekter i Skrodsbjerg, Strøby og Valløby, hvor naturindholdet og den visuelle kvalitet i gadekærene er løftet.

Kommentarer