Store Heddinge

Klimaminister roser Stevns for brug af data

I mandags besøgte energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), Stevns Kommune for at høre mere om kommunens brug af IoT (Internet of Things).

IoT dækker over brug af sensorer, som kan indsamle data og transmittere dem via internettet. Vej & Materielgård i Stevns Kommune bruger IoT tre steder: 1) I de offentlige skraldespande, så kommunen kan måle, hvornår de skal tømmes. 2) Ved Tryggevælde Å og i Højerup gadekær for at måle vandstanden, og 3) sensorer i vejbelægningen for at måle temperaturen i vejen ift. glatførebekæmpelse.

– Jeg har glædet mig meget til at besøge Stevns, for deres måde at bruge data og ny teknologi er vejen frem og noget vi kommer til at høre meget mere til i de kommende år, fortæller energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og tilføjer:

– I Stevns Kommune er de tidligt ude med at udnytte mulighederne i at koble data til klimadagsordenen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at denne brug af data rummer et stort potentiale. Det vil jeg gerne kvittere for, og jeg glæder mig til at se, hvordan Stevns og landets øvrige 97 kommuner folder det endnu mere ud i de kommende år, siger Lars Chr. Lilleholt.

Lars Chr. Lilleholt gjorde i Stevns Kommune stop ved Tryggevælde Å, hvor Vej & Materielgård har sensorer i spil på tre områder: skraldespande, vej og vandstand. Ministeren så sensorerne live og fik vist de data, de sender, og som Vej & Materielgård nu kan studere i ro og mag på kontoret i stedet for at skulle køre ud til det enkelte sted. Hermed bidrager sensorerne både til, at kommunen kan arbejde mere effektivt og til et væsentligt lavere kørselsforbrug.

– Jeg har store forventninger til brug af data fra sensorer. Dels i forhold til at understøtte vores klimamål om at nedbringe vores CO2-udledning med 2 % om året, og dels i forhold til vores muligheder for at arbejde mere effektivt. Vi har ca. 400 km veje, og tager vi et enkelt, lille område som tømning af vores 275 offentlige skraldespande, forventer vi at kunne spare 20 % på vores kørsel. Herfra er det kun fantasien, som sætter grænser for, hvad vi kan bruge data til, fortæller Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.

Sensorer i skraldespande

Vej & Materielgård er i fuld gang med at implementere IoT med sensorer i skraldespande som det største projekt. Stevns Kommune forventer at have sensorer i samtlige skraldespande inden for tre år.

Sensorerne måler afstanden fra låget til skraldet, og dermed kan vi undgå at køre ud til en skraldespand, det ikke er nødvendigt at tømme.

I dag tømmes alle skraldespande ugentligt efter en fast plan, men ved at måle indholdet i skraldespanden kan tømningen planlægges meget mere effektivt med en stor besparelse i kørsel til følge.

Sensorer ved Tryggevælde Å og Højerup gadekær

Tingvejen, som krydser Tryggevælde Å, er den vigtigste forbindelsesvej mellem den østlige og vestlige del af kommunen. Tryggevælde Å går jævnligt over sin breder, fx ved voldsom nedbør og skybrud, og oversvømmer vejen med mellemrum, så trafikken må ledes en anden vej.

I Højerup er vandstanden nogle gange for høj i gadekæret, hvorfor vandet skal ledes væk.

Begge steder har Vej & Materielgård hidtil skullet køre ud til stedet og foretage en fysisk besigtigelse. Med IoT kan den kørsel nu spares helt væk.

Sensorer i vejbelægningen

Når Vej & Materielgård skal vurdere, om saltbilen skal på vejen, har de hidtil brugt data fra DMI samt to lokale vejrstationer. De data er geografisk meget spredt og derfor vurderer de, at kommunen med sensorerne i vejbelægningen kan få et endnu mere præcist billede af behovet for glatførebekæmpelse helt lokalt. Dermed kan kommunen både undgå at køre ud, når det ikke er nødvendigt samt salte, og hvor der ikke er behov.

Kommentarer