Alarm 112

Kommunalbestyrelsen vil beholde Hårlev Brandstation

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en betinget godkendelse af en ny beredskabsplan. Der blev formuleret en række betingelser, som skal opfyldes, før de vil sige endeligt ja.

Onsdag den 24. januar drøftede kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab på et ekstraordinært møde.

Sagen var blevet udsat fra det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 18. januar. Blandt andet fordi man ønskede at få rettet nogle tekniske bilag vedrørende Stevns Kommune.

Kommunens direktion havde forinden mødet anbefalet at kommunalbestyrelsen godkendte de omstridte planer, med det forbehold, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå to lokale brandstationer i kommunens dækning. Desuden ønsker Økonomiudvalget at Stevns Kommune som minimum fastholder det nuværende serviceniveau og den nuværende responstid.

14 byrådsmedlemmer stemte for og tre imod en betinget godkendelse af planen, og der blev formuleret en række betingelser, som skal opfyldes, før de vil sige endeligt ja.

Læs også: Brandstationen i Hårlev skal måske lukke

Kommunalbestyrelsen krævede blandt andet at de to brandstationer skal bevares, medmindre der blev oprettet én større døgnbemandet brandstation, der dækker hele kommunen.

Læs også: Bekymringsbrev: Konsekvens ved lukning af brandstationen i Hårlev

Desuden kræver de, at der skal være mindst 5 +1 mand på 1. udrykning til brand i bygning.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der skæres ned fra 4 til 2 indsatsledere, under forudsætning af at det ikke medfører forringet effektivitet på ulykkesstedet.

Læs også: Stevns betaler mest per næse for beredskabet

Kommunalpolitikerne begrundede blandt andet deres krav med, at Stevns Kommune d.d. betaler et højere beløb pr. indbygger end de øvrige kommuner. De ønsker at alle kommuners grundbetaling på kortere sigt harmoniseres, det vil sige at der fremover skal være ens pris pr. borger i de otte kommuner, der er med i det fælles beredskab.

Det blev desuden beslutte at godkendelsen betinges af at Stevns Kommune får forelagt udmøntningen af den nye RBD til godkendelse før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen.

Interesserede kan se alle sagtens akter på kommunens hjemmeside.

Mange protester mod lukning

Stevns Kommune har modtaget 600 underskrifter i protest mod en eventuel lukning af brandstationen i Hårlev.

Læs også: Borgerforeningen i Hårlev kæmper for brandstationen

Desuden har brandfolkene advaret politikerne i et åbent brev. De påpeger blandt andet at de med en ændret bemanding på første udrykning, ikke kan garantere, at redningsholdet er klar til den nødvendige indsats. Det er blandt ikke muligt at indsætte røgdykkere for at redde personer eller dyr ud af et brændende hus, før andet udrykningshold ankommer, hvilket i princippet forringer responstiden væsentligt.

Nedlægningen af brandstationen i Hårlev ville desuden få mærkbare konsekvenser for borgerne i den nordlige del af Stevns Kommune, men også for dem der bor i Hårlev, Hellested og Varpelev, idet hjælpen ved alle typer opgaver, skal komme enten Lellinge eller fra Store Heddinge.

Køge Kommune er også skeptiske

Politikerne i Køge Kommunes byråd, mener, at de har behov for yderligere redegørelser, før de kan tage endelig stilling til det fremlagte dimensioneringsforslag. Faktisk har både Venstre og Enhedslisten givet udtryk for, at Køge Kommune bør overveje at forlade Østsjællands Beredskab.

– Det er fuldstændigt afgørende for os, at Køge Kommune fortsat har et stærkt beredskab og tilbyder samme høje service til borgerne som hidtil. Hver enkelt borger skal føle sig tryg ved at vi har et beredskab, der står klar til at løfte opgaven, skulle uheldet være ude. Netop derfor vælger vi i Køge Kommune at afvente yderligere redegørelse, før vi kan acceptere forslaget, siger borgmester Marie Stærke, til beredskabsinfo.dk.

Forslaget er udarbejdet for beredskabssamarbejdets otte kommuner; Køge, Stevns, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner. Beredskabskommissionens forslag skal godkendes af alle otte kommuners byråd/kommunalbestyrelser.

Kommentarer