Land og by

Kommunen har sparet 13 procent pr. ældre

Stevns Kommune har sparet 13 procent pr. ældre over 65 år siden sidste kommunalvalg. Landsgennemsnittet er 7 procent.

Stevns Kommune brugte i 2013 33.194 kroner pr. ældre over 65 år. Det tal er fladet til 29.036 kroner i 2016. Det er et fald på 13 procent. Dermed ligger Stevns Kommune langt over landsgennemsnittet, der er på 7 procent sparet på ældreområdet.

Tallene stammer fra en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over driftsudgifterne til blandt andet hjemmehjælp, plejehjem og genoptræning af ældre og handicappede. Det skriver Fagbladet FOA.

Til sammenligning brugte Faxe Kommune 35.687 kr. pr. ældre over 65 år i 2013 og 34.491 kr. i 2016. En besparelse på 3 procent.

Syv procent i gennemsnit

Opgørelsen viser at 81 ud af landets 98 kommuner har skåret på udgifterne til de ældre siden kommunalvalget i 2013. I 2016 brugte kommunerne i gennemsnit 2.955 kroner mindre pr. ældre over 65 år end i 2013. Det svarer til et fald på syv procent i gennemsnit.

– Kommunerne er generelt økonomisk pressede, ikke mindst på ældreområdet, hvor der kommer flere ældre, siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd til Fagbladet FOA.

Ældreplejen omlagt fra hjælp til selvhjælp

Rehabilitering er blandt andet vundet stort frem på ældreområdet.

– Det handler om rehabiliterings-tankegangen, hvor man har omlagt ældreplejen fra ’hjælp til selvhjælp’, hvor tanken er, at man i højere grad skal kunne klare sig uden den kommunale hjemmepleje. Hvorvidt borgerne oplever det som en bedre eller dårligere kvalitet er en anden sag, siger Kurt Houlberg der vurderer at udgifterne kommer til at stige fremover på grund af flere børn og ældre.

– I mange år faldt børnetallet, så man kunne flytte penge fra skole- og dagtilbudsområdet til ældreområdet. Nu oplever mange kommuner, at der også kommer flere børn, så det kan man ikke gøre på samme måde i dag.

Professoren vurderer, at kommunerne i alt har skåret mellem 11 og 12 milliarder på serviceudgifterne siden 2011. Altså de penge, der blandt andet bruges på at drive folkeskoler, daginstitutioner og på ældre. Årsagen er blandt andet finanskrisen og udgiftsloftet, hvor staten begyndte at kunne straffe kommuner økonomisk, der bruger flere penge, end de har budgetteret med.

KL: Udgifter til ældre under pres

Formand for Kommunernes Landsforening (KL) Martin Damm, der er borgmester i Kalundborg Kommune (V), erkender, at udgifterne til ældre er under pres.

– Jeg synes, vi er nødt til at erkende, at de offentlige udgifter bliver holdt i en stram spændetrøje i disse år. Og når kommunerne samtidig oplever stigende udgiftspres på en række områder, er det nødvendigt at foretage hårde prioriteringer og gennemføre effektiviseringer på alle områder, siger han.

Ifølge ham har de ældre, der er kommet til de seneste år, været sundere end tidligere og derfor i højere grad kunnet klare sig selv.

-Til gengæld må vi også konstatere, at den demografi, vi kigger ind i, ser noget anderledes ud. I de kommende år vil især antallet af plejekrævende ældre vokse, og det vil lægge et voldsomt pres på kommunerne, siger Martin Damm fra Kommunernes Landsforening.

Kommentarer