Rødvig

Kommunen siger ’Nej tak’ til stor kompressorstation

Energinet planlægger en ny gasledning på tværs af Danmark (Baltic Pipe), og vil gerne lægge en stor kompressorstation ved Rødvig. Kommunalbestyrelsen siger ’Nej tak’.

– Det er ikke noget lille areal, Energinet gerne vil lægge beslag på, fortæller borgmester Mogens Haugaard Nielsen og tilføjer:

– Kompressorstationen vil fylde mindst 15 hektar svarende til ikke mindre end 188 parcelhusgrunde, hvilket er et meget voldsomt visuelt indgreb i det natur- og kulturmiljø, der omgiver Rødvig. Området vest for Rødvig, hvor kompressorstationen foreslås lagt, er desuden et meget velbevaret herregårdslandskab, som i landskabsanalysen er vurderet til at være særlig sårbart, slutter Mogens Haugaard Nielsen.

Læs også: Stevns Kommune siger nej til gasrørledning

Vest for Rødvig er der desuden planlagt et nyt sommerhusområde, og kommunalbestyrelsen vurderede på dets møde den 12. oktober, at attraktionsværdien ved området vil dale markant på grund af kompressorstationens udseende og den støj, den vil generere.

Syd for Lyderslev er der i Stevns Kommuneplan 2017 udlagt et areal til en helikopterlandingsplads, hvilket kan komplicere placeringen af en kompressorstation.

Fakta om Baltic Pipe

  • Baltic Pipe er en gasledning, der skal forbinde Polen og Norge via Danmark.
  • Ledningen bliver ca. 600 km lang og går fra Polen ud i Østersøen, hvorefter den ’går i land’ ved Stevns eller Faxe kommuner, fortsætter over Danmark og ’går i vandet’ igen ved Blåbjerg i Varde kommune, hvorefter den tilsluttes den norske gasledning i Nordsøen.
  • I dag transporterer den danske gasinfrastruktur ca. 3 milliarder m3 gas om året. Med den nye gasledninger stiger det tal med ca. 10 milliarder m3.
  • For at sikre et tilstrækkeligt tryk i gasledningen skal der etableres en kompressorstation tæt på den sydsjællandske kyst. Stationen vil fylde et areal på 15-20 hektar.
  • Projektet skal efter planen være gennemført i 2022.
  • Kompressorstationen vil medføre to arbejdspladser

 

Kommentarer