Hårlev

Kursus i Hårlev: Gå i krig med Facebook

Stevns Frivillighedscenter vil gerne hjælpe de frivillige og foreningerne med at bruge Facebook til at komme ud med deres budskaber.

Fredag den 24.november fra klokken 10 til 15 afholder Stevns Frivillighedscenter et spændende kursus.

For mange er facebook en naturlig måde at meddele sig på. Der er også alle dem, der gerne vil bruge facebook, men som ikke ved, hvordan de skal komme i gang. Netop i det frivillige arbejde i foreninger, hvor man gerne vil ud med et budskab om foreningens mange muligheder, strander det ofte på, at der i foreningen ikke findes ekspertisen til at bruge facebook.

Det gør Stevns Frivillighedscenter noget ved. Her udbydes for et beskedent beløb et kursus om, hvordan man bruger de sociale medier, effektivt og strategisk. Suzette Frovin er journalist og kommunikationsekspert, som frivillighedscenteret ’låner’ hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense. Suzette kommer til Hårlev den 24. november og underviser.

Tilmelding sendes til kursus@stevnsfrivillighedscenter.dk. Husk at angive navn, mail-adresse og forening. Max tre tilmeldinger pr. forening.

Tilmelding efter først til mølle-princippet. Der er 25 pladser.

Send gerne link til jeres Facebook-side (Instagram-konto/YouTube-kanal) inden kurset.

  • Pris: Medlemmer: 50 kr. (for frokost, kaffe og kage)
  • Ikke-medlemmer: 100 kr. (for kursus & frokost, kaffe og kage)

Læs mere på hjemmesiden www.stevnsfrivillighedscenter.dk, eller ring til Lena Bach på telefon 6113 1274.

Kommentarer