Lille Heddinge

Lille Heddinge kirke skal kalkes

Lille Heddinge kirke er midlertidigt lukket, fordi der skal kalkes. Kirken forventes genåbnet til forårets konfirmation.

Lille Heddinge Kirke er lukket idet der skal kalkes. Inden selve kalkningen går i gang, bliver det historiske inventar, orgel og så videre afdækket, så der ikke sker skader.

Så længe kirken er lukket bruges Højerup og Havnelev kirker til gudstjenester og kirkelige handlinger.

Lille Heddinge sogn er med i Tryggevælde Provstis kalkningspulje, og det er denne pulje der betaler.

Kommentarer