Store Heddinge

Lodsejere fortsætter kampen mod fredningen af Stevns Klint

De lokale lodsejeres kamp mod fredningen kommer ifølge en juraprofessor formentlig til at køre i flere år endnu.

Fredningsnævnet for Østsjælland gav i maj grønt lys for en fredning af Stevns Klint, som står på Unescos Verdensarvsliste. Men det er over 40 private lodsejere langs klinten slet ikke tilfredse med. De afleverer i denne uge en klage over fredningen til Natur- og Fødevareklagenævnet, der er den øverste myndighed på området. Derefter skal alle parter i sagen skal høres og området skal muligvis besigtiges.

Det kan tage flere år

Ifølge Peter Pagh, der er ekspert i miljø-jura og professor ved Center for Offentlig Regulering og Administration, kan det tage flere år, inden klagenævnet tager stilling til klagen, idet der vil foregå en omfattende udveksling af oplysninger. Det skriver Dagbladet.

Desuden kan lodsejerne vælge at gå rettes vej, hvis klagenævnet fastholder fredningen.

Klinten er i forvejen beskyttet

Udover at sikre, at naturen ved klinten bliver bevaret, skal fredningen også sikre, at der fortsat er offentlig adgang til Trampestien. Den eksisterer i dag som følge af en frivillig aftale mellem lodsejere og kommune.

De private lodsejere, der har organiseret sig i ’Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti’, mener, at fredningen er unødvendig fordi klinten i forvejen er beskyttet af en lang række aftaler.

Til ingen verdens nytte

– Der er ikke nogen mennesker, der kan komme og ødelægge klinten. Klinten er reguleret på alle tænkelige måder. Det er helt vanvittigt, at det offentlige skal bruge så mange penge, som det vil koste, til ingens verdens nytte. Man får ikke noget, som man ikke har i forvejen. Det er det, der er helt paradoksalt, siger Frank Elmer, der er formand for ’Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti’ til Dagbladet. Han tænker her på den kompensation det offentlige skal betale til lodsejerne.

Endnu et bump på vejen

– Vi lever i et civiliseret samfund, og de skal have lov at klage. Men det har kørt helt efter drejebogen hele vejen igennem. Og det tror jeg også, at det gør det sidste lille stykke, der er tilbage, siger formanden for Fritids- og Naturudvalget, Bjarne Østergaard Rasmussen, der kalder klagen til Natur- og Fødevareklagenævnet endnu ’et bump på vejen’

Erstatningssag

Grundejerne i ’Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti’ har også indsendt en klage over de kompensationer de har fået tilbudt, til klagenævnet. De har fået tilbudt i alt cirka 2,5 millioner kroner som kompensation for tabt jord og herlighedsværdi af det lokale fredningsnævn. Det er ligger meget langt fra lodsejernes krav på cirka 35 millioner kroner i alt.

Kommentarer