Store Heddinge

Mangel på arbejdskraft? Uddan dine medarbejdere!

Stevns Erhvervsråd indbyder løbende til en række arrangementer, der giver ny viden og inspiration og udvider dit netværk. Arrangementerne er åbne for alle – hvad enten du har en etableret virksomhed eller er i opstartsfasen.

Informationsmøde om opkvalificering af ufaglærte medarbejdere

Kampen om kvalificeret arbejdskraft er i fuld gang – og kompetente medarbejdere er et vigtigt konkurrenceparameter for din virksomhed. På informationsmødet gør ”Uddannelsesvejen til Vækst” os klogere på de muligheder, der er for faglig opkvalificering af dine medarbejdere – både fra ufaglært til faglært og en løbende opkvalificering.

Er informationsmødet noget for mig?
Mødet er for den fremadsynede ejerleder, som kan bruge faglig opkvalificering som en vej til at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere.

Program

1. Hvorfor? Gode erfaringer og en historie fra den virkelige verden af Dorthe Kjerulf, tidligere leder i en større driftsafdeling, der har arbejdet systematisk med uddannelse og udvikling i mere en 10 år.

2. Hvad? Hvad vil det sige at blive realkompetencevurderet? Og et bud på nogle præcise ud- dannelsesforløb af Tanja Ferslev Områdeleder fra ZBC i Slagelse.

3. Hvordan? Uddannelsesvejen til vækst (UTV). Hvordan kan projektet hjælpe din virksom- hed med at komme videre?

Der er tid til at stille spørgsmål undervejs.

Tilmelding
Det er gratis at være med, og du tilmelder dig på billetto.dk/e/312935
eller via mail til signe@stevnserhvervsraad.dk.

Mødet er uden forplejning, men vi byder på kaffe og the.

Kommentarer