Hårlev

Møde om fundraising på frivillighedscentret i Hårlev

Stevns Frivillighedscenter inviterer de lokale foreninger til medlemsmøde under overskriften ’Tips & tricks til fundraising’

Frivillighedscenteret på Hovedgaden 46 i Hårlev afholder et medlemsmøde om fundraising torsdag den 18. maj fra klokken 18.30 til 20.30. Det er Line Holst fra Strøby Egede, der selv har beskæftiget sig med frivilligt arbejde og nu arbejder professionelt netop med fundraising.

I Stevns Frivillighedscenter hører man hver dag om de frivillige foreningers jagt efter midler, så kommunens over 100 foreninger kan overleve. Godt nok drives foreningerne af frivillige ulønnede ildsjæle, men de få og små medlemskontingenter er langt fra nok til at dække omkostningerne til daglig drift og aktiviteter.

– Det er en evig kamp for overlevelse for mange mindre foreninger, der dækker alt fra modeljernbaneklubben til frivilligt arbejde i patientforeninger og for socialt udsatte medborgere, siger frivillighedscenterets leder Lena Bach.

– Vi vil gerne hjælpe, men vi mangler jo også den sæk med penge, som kan være en hjælp. Derfor har vi inviteret Line Holst til at komme her i Frivillighedscenteret og give os nogle gode råd.

Mødet er gratis og Stevns Frivillighedscenter byder på kaffe og kage.

Af hensyn til forplejningen skal man tilmelde sig  på telefon 6113 1274 eller e-mail kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk

Kommentarer