Store Heddinge

Naturfredningsforening jubler over drikkevandsaftale

Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke beskyttelsen af drikkevandet. Danmarks Naturfredningsforening jubler.

Aftalen betyder, at der nu indføres et sprøjteforbud dér, hvor drikkevandet pumpes op. Og det er rigtig godt nyt, fordi netop disse områder er særligt følsomme over for rester af sprøjtegifte.

Nyheden vækker stor glæde hos Danmarks Naturfredningsforening, der i starten af november afleverede over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra befolkningen, som ønsker en bedre beskyttelse af drikkevandet.

– Det er helt enestående, at vi i Danmark kan pumpe grundvand op og drikke det uden at rense det først.

– Det er en unik ressource, som vi skal passe godt på. Derfor er jeg også uendelig glad for, at miljøministeren har landet en bred politisk aftale, som netop sikrer en bedre beskyttelse af vores alle sammens drikkevand, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har kæmpet i mange år for netop at få indført et sprøjteforbud i de sårbare områder, hvor vi henter vores drikkevand op, fordi det er den bedste metode til at beskytte drikkevandet.

Foreningen arbejder fortsat videre for, at der også kommer et forbud mod at bruge sprøjtegift i de sårbare dele af indvindingsområderne – dvs. de områder, hvor grundvandet dannes og hentes ind til drikkevandsboringen. At områderne er sårbare betyder, at sprøjtegift hurtigere siver ned til grundvandet her end i andre områder.

Kommentarer