Foreningsnyt

Ny formand for Højerup Borgerforening

Højerup Borgerforening afholdt generalforsamling tirsdag aften. Her trak både formanden og næstformanden sig.

På foreningens generalforsamling tirsdag den 6. juni 2017 valgte Hans Holmstrøm efter 18 år på posten at trække sig som formand. Michael Løvendal Kruse trak sig ligeledes som næstformand.

Både Hans og Michael har været med til at danne foreningen og der var stor applaus til deres mangeårige indsats. De fortsætter begge som menige medlemmer af bestyrelsen.

På mødet blev der efterfølgende valgt ny formand og næstformand. Ny formand blev Anita Pedersen og næstformand Kirsten Vangsgaard.

På mødet blev der ligeledes vedtaget vedtægtsændringer så lokalplansgruppen fremadrettet er sammensmeltet med bestyrelsen.

Foreningen har i øvrigt fået en ny hjemmeside.

Bestyrelsen tæller nu 12 medlemmer og består af:

Anita Pedersen (formand), Kirsten Vangsgaard (næstformand), John Diemar (kasserer), Annette Bentzen, Bo Henriksen, Hans Holmstrøm, Hans Christian Gravlund Jensen, Malcolm Hinrichs, Merete Madsen, Mette Vangsgaard, Michael Løvendal Kruse, Per B. Jensen samt Margaret Schütt (suppleant) og Tor Løjborg (suppleant).

Kommentarer