Land og by

Ny kommunalbestyrelse – konstitueringer

Den nye kommunalbestyrelse er så småt ved at trække i arbejdstøjet.

Torsdag den 21. december blev den nye styrelsesvedtægt for bestyrelsen vedtaget, og blev fagudvalgene endeligt konstitueret.

De næste fire år ser det politiske landskab sådan ud (udover kommunalbestyrelsen):

Økonomiudvalget:
Anette Mortensen (V), Formand
Steen S. Hansen (A), Næstformand
Steen Nielsen (A)
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Varly Jensen (O)
Bjarne Nielsen (V)

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Formand
Gitte Christensen (Ø), Næstformand
Thomas Overgaard (A)
Jacob Panton-Kristiansen (V)
Line Krogh Lay (B)

Social og Sundhed
Henning Urban Nielsen (A), Formand
Jan Jespersen (Ø), Næstformand
Mogens Haugaard Nielsen (N)
Anne Munch (A)
Jacob Panton-Kristiansen (V)
Helen Sørensen (A)
Ellen Knudsen (C)

Børn, Unge og Læring
Steen S. Hansen (A), Formand
Janne Halvor Jensen (O), Næstformand
Steen Nielsen (A)
Jan Jespersen (Ø)
Jacob Panton-Kristiansen (V)

Plan, Miljø og Fritid
Flemming Petersen (V), Formand
Jørgen Larsen (N), Næstformand
Line Krogh Lay (B)
Varly Jensen (O)
Helen Sørensen (A)

Udover konstituering af de politiske fagudvalg godkendte den nye kommunalbestyrelse i aftes også en række udpegninger til diverse, bestyrelser, råd, nævn osv. Udpegningerne her behøver ikke nødvendigvis at være blandt de folkevalgte politikere. Her er et udpluk af dem:

  • Fredningsnævnet: Bjarne Østergaard Rasmussen
  • Stevns Musikskole: Line Krogh Lay og Hans Peter Michaelsen
  • ARGO (tidligere Kara-Noveren): Flemming Petersen
  • KLAR Forsyning: Thomas Overgaard og Line Krogh Lay
  • Østsjællands Museum: Anette Mortensen og Mikkel Lundemann Rasmussen
  • Verdensarv Stevns: Anette Mortensen, Line Krogh Lay, Mikkel Lundemann Rasmussen, Steen Nielsen og Jan Jespersen

Der finder flere udpegninger sted på kommunalbestyrelsens første ’rigtige’ møde i januar.

Kommentarer