Store Heddinge

Nye regler for varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

 

  • Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hertil.

Nyt for godskørsel for fremmed regning i varebil

For varebilsvognmanden:

  • Varebilsvognmænd og transportledere skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende vognmænd kan under visse betingelser blive fritaget fra uddannelsen
  • Vognmænd skal have en varebilstilladelse. Tilladelsen kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område
  • Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via Virk.dk
  • Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kr. for den første varebilstilladelse og 6.750 kr. for hver yderligere tilladelse
  • Transportledere i vognmandvirksomheder skal aflønnes

For varebilschaufføren:

  • Varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør
  • Varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis, som skal medbringes under kørsel. Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler

Nyt for udbydere af varebilsuddannelser

  • Udbydere af varebilsuddannelser skal godkendes af Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål til de nye regler for varebiler.

Kommentarer