Rødvig

Nyt ansigt fra Stevns i Møns Banks repræsentantskab

Repræsentantskabet i Møns Bank blev på bankens generalforsamling onsdag styrket med et nyvalgt medlem fra Stevns.

På den nye plads og for en periode på 3 år blev Kathrine Hendriksen valgt. Hun er født i 1978, uddannet cand. mag. og indehaver af Rødvig Kro & Badehotel siden 2007. Kathrine er formand for Stevns Turistforening og bestyrelsesmedlem i VisitSydsjællandMøn, Feriepartner MønStevns, Verdensarv Stevns samt i Udvikling Stevns.

– Med valget af et repræsentantskabsmedlem på Stevns giver det os en stærkere geografisk repræsentation, som naturligt passer med bankens udvikling, siger formand for bankens repræsentantskab Elly Nielsen.

To andre nyvalgte

De to øvrige nyvalg blev Mia Lykke Henriksen, Møn, og Vicki Endsgaad, Kalvehave.

Mia er født i 1984 og er assurandør i Storstrøms Forsikring. Hun har tillige erfaring fra den finansielle sektor. Mia er født og opvokset på Møn.

Vickie er født i 1957 og regnskabschef samt medejer af familievirksomheden Dansk Rotations Plastic ApS i Kalvehave. Hun er desuden suppleant i bestyrelserne for Foreningen for kvindelige Virksomhedsejere samt Vordingborg Erhvervsforening.

Ni øvrige repræsentantskabsmedlemmer blev genvalgt: Tina Ørum Hansen, Præstø, Anne Hvid Harvig, Askeby, Lisbet Hebo, Præstø, Bjarne Larsen, Klintholm, Bjarne Markussen, Askeby, Tonny Quaade Nielsen, Rønnede, Jens Ravn, Stege (bestyrelsesformand), Thomas Stecher, Hårbølle, og Jan Yttesen, Stubbekøbing.

Der var endvidere blomster og tak til de to afgående repræsentantskabsmedlemmer Helle Andersen og Bent Skovgaard.

Repræsentantskabet har følgende opgaver:

  • Valg af medlemmer til bankens bestyrelse.
  • Godkendelse af bestyrelsens honorarer.
  • Behandling af sådanne sager, som af bestyrelsen eller direktionen henvises til repræsentantskabets afgørelse.
  • At være talerør for aktionærerne.
  • At repræsentere banken, virke for dens trivsel og bistå bestyrelse og direktion.

Kommentarer