Store Heddinge

Nyt projekt skal skabe liv og handel i Store Heddinge

Store Heddinge Borger-og Handelsstandsforening har fået 460.000 kroner fra Udvikling Stevns til et kulturelt og rekreativt løft af den gamle købstad.

Udvikling Stevns har ydet et tilskud til projektet ’Liv og handel i Store Heddinge’. I ansøgningen fra Store Heddinge Borger-og Handelsstandsforening anføres det, at formålet med projektet er at sikre Store Heddinge som en attraktiv bosætnings-, handels- og turistby fremover. Store Heddinge skal gøres til et attraktivt handelscentrum ved at skabe aktiviteter, opholdsmuligheder og kulturelle installationer i centrum af byen.

Den overordnet målsætning med projektet er at øge antallet arbejdspladser, tiltrække flere turister, samt gøre Stevns mere attraktivt som bosted.

Det samlede budget for projektet er 1.057.700 kroner og Stevns Kommune har sidste sommer blåstemplet projektet og ydet et tilskud på 500.000 kroner.

Læs også: Store Heddinge får en skulpturpark

Den første del af projektet vil bestå af to kulturelle installationer i centrum af Store Heddinge, nemlig kridtskulpturer og kridttavle. Store Heddinge skal være byen med de 100 kridtskulpturer, som laves af lokale kunstnere til opsætning rundt i byen. Skulpturerne skal skabe reference til Stevns Klint, og tænkes placeret langs Kronhøjvej, i Munkegårdsparken, ved kirken, ved rådhuset, bag Tinghuset og lign. Steder. Store Heddinge skal også være byen med verdens længste kridttavle. Planen er at gøre hegnet langs Kronhøjvej til verdens længste kridttavle, hvor børn og andre kan få udleveret et stykke kridt på attraktioner, og tegne på tavlen.

Den anden del af projektet skal skabe flere aktiviteter for børnefamilierne ved at etablere en legeplads på det grønne område langs Kronhøjvej og kridtskulturene. Tanken er, at aktiviteterne sammen giver mulighed for et længere ophold i bymiljøet, som er med til at gavne både bosætning og detailhandel.

Den tredje del af projektet har til henseende at gøre det mere indbydende og attraktivt for turister og andre besøgende at besøg Store Heddinge. Nye opholdsområder med delvist med faste og svært flytbare installationer, som borde og bænke mv. i forbindelse med legepladsen, hvor beboere og turister kan slappe af og nyde en picnic. De flytbare installationer vil også kunne bringes i spil i forbindelse med arrangementer i bymidten eller i Munkegårdsparken.

Den fjerde skal gøre det nemmere for besøgende af færdes i Store Heddinge ved at vise dem rundt og synliggøre mulighederne. Planen er at etablere en skiltning i byen, der guider de besøgende rundt til byens attraktioner og centrale steder.  Skiltningen viser, at Store Heddinge tager godt imod besøgende. Der skal samtidig skabes en lokal opbakning og sammenhængskraft mellem butikker og borgere. Opbakningen søges sikret gennem involverende events både i planlægnings- og i udførelsesfase, hvorfra grupper af frivillige etableres, som kan varetage pasningen og vedligeholdelsen af installationerne.

 

Kommentarer