Store Heddinge

Nyt ventilationsanlæg til Hotherskolen

Kommunalbestyrelsen gav på seneste møde gav en anlægsbevilling på 5.120.000 kroner til et nyt ventilationsanlæg i Hotherskolen.

Grunden til bevilling er mange klager over dårligt indeklima i bygning H. Arbejdstilsynet har udstedt et påbud om at undersøge CO2-indholdet i klasselokalerne, og den er nu gennemført.

En undersøgelse viser, at grænsen på 1000 ppm er overskredet i alle målte rum.  Kommunen forventer at få et forbud fra Arbejdstilsynet mod, at elever og lærere opholder sig i bygningens lokaler. Konsulentfirmaet Rambøll har således på kommunens foranledning udarbejdet et løsningsforslag.

 

Kommentarer