Store Heddinge

Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter

Østsjællands Demensrådgivnings – og Aktivitetscenter er et samarbejde mellem Stevns, Køge og Faxe kommuner samt Alzheimerforeningen.

Ud over at tilbyde åben anonym rådgivning, så udvikler vi løbende aktiviteter til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende.

Vi laver månedligt en aktivitetskalender. I den forbindelse skal jeg høre om det koster noget at ligge noget op under jeres rubrik ”det sker”? Vi kunne nemlig godt være interesseret i at ligge vores aktivitetskalender ud der, så tilbuddet kommer ud til vores borgere.

AFDELING KØGE

Gå-med

Gå-med er en gåklub som mødes hver fredag kl. 10-12 og går en tur i Køge. Vi går ca. 1,5 time og slutter af med et glas vand på Nørremarken Plejecenter. Gåturens tempo og længde tilpasses til de fremmødte.

Tilbuddet er for både demensramte og deres pårørende. For at kunne deltage er det et krav, at man er selvhjulpen. Ligeledes skal du som minimum kunne gå 1 km uden ganghjælpemidler.

Gåklubben ledes af fire raske frivillige, som alle har kendskab til demens.

Mødested: ØDA – afdeling Køge, Nørremarken Plejecenter, Ølbyvej 50, 4600 Køge

Tilmelding: Ikke nødvendigt, man møder blot op.

AFDELING STEVNS

Pårørendegruppe

Pårørendegruppen er et nyt koncept som starter d. 13. juni kl. 10.30-12, og som derefter vil være åbent hver anden onsdag (lige uger). Tilbuddet er til alle typer af pårørende inden for demensområdet. Til det første møde vil gruppen i fællesskab drøfte, hvad pårørendegruppen fremadrettet skal indeholde.

Pårørendegruppen vil være et frirum for pårørende til demensramte, hvor der er plads til at snakke om svære og gode stunder. De pårørende vil have mulighed for at sparre og lære af hinandens erfaringer, samt tilegne sig ny viden inden for demens.

Pårørendegruppen ledes af andre pårørende, men fagligt personale vil ligeledes være til stede med jævne mellemrum.

Mødested: ØDA – afdeling Stevns, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev

Tilmelding: Ikke nødvendigt, man møder blot op.

Fredagscafé

I fredagscaféen mødes demensramte og pårørende til hygge og sjov. Fredagscaféen er et pusterum i hverdagen, hvor vi hygger os sammen, hører foredrag eller tager på tur sammen. Programmet skifter fra gang til gang.

Fredagscaféen afholdes den sidste fredag i hver måned kl. 10-12. Dog holdes der sommerferie i juli måned.

Der er altid demensfagligt personale tilstede.

Mødested: Café Stevnen, Algade 33, 4660 Store Heddinge.

Tilmelding: Er det din første gang i fredagscaféen? Så ring til demenskoordinatorerne Line Henriksen eller Malene Simonsen og fortæl dem at du kommer – så er de klar til at tage imod dig. Kontaktoplysninger: mandag – fredag kl. 9-10 på telefon 56575208.

 

ANDET

Informationsmøde Børnegruppe

Invitation til informationsmøde om gruppe for børn hvis forælder har en demenssygdom. København tirsdag d. 12. juni kl. 17-18.

Kære dig, der er under 16 år og har en forælder med en demenssygdom

Vi inviterer dig til et informationsmøde hvor du kan høre om gruppeforløb til børn og unge, der har en forælder med en demenssygdom (gælder alle typer demenssygdom). Tilbuddet er gratis og der er mulighed for økonomisk støtte til transport.

Du må gerne tage en ven, kæreste eller en/begge dine forældre med.

På informationsmødet vil du møde Ditte på 17 år, der har en mor med en demenssygdom. Du vil også møde Else Hansen og Josefine Diederichsen, der er gruppeledere for gruppen i København. De vil fortælle om hvorfor det er en god idé at deltage i en gruppe, og du kan stille dem spørgsmål. Under mødet kan du blive skrevet op til gruppeforløbet, som starter i efteråret 2018.

Vi glæder os til at møde dig!

Mødested: Løngangsstræde 25, 4. sal, 1468 København K

 

Tilmelding: Tilmelding sker hos Else Hansen på else@alzheimer.dk eller tlf. 58 50 58 50 (spørg efter Else).

Kommentarer