Store Heddinge

Ophævelse af afbrændingsforbud

ØSTSJÆLLANDS BEREDSKAB OPHÆVER AFBRÆNDINGSFORBUDDET
Ophævelse af afbrændingsforbud i medfør af Beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1339 af 10/12 2014). 
På baggrund af den seneste tids nedbør og områdets nedjustering på DMI tørkeindeks ophæver Østsjællands Beredskab afbrændingsforbuddet af 12. juni 2018 gældende for kommunerne Stevns, Køge, Solrød, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.
Det henstilles, at borgerne i den kommende tid i såvel privat som kommerciel sammenhæng fortsat udviser særlig agtpågivenhed ved eksempelvis afbrænding af:
 • haveaffald (i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ)
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, herunder bålfade (i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ).
Ligeledes henledes opmærksomheden på en fornuftig optræden i forbindelse med:
 • grill i det fri,
 • ildsteder,
 • brug af svejse- eller skæreapparater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere og ukrudtsbrændere,
 • rygning,
 • bortskaffelse af aske.
Gode råd:
 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.
Det er altid en god idé, at have nogle slukningsmidler (vanddunk/vandkande, haveslange o. lign) inden for rækkevidde, når man har at gøre med ild og varme.
Afbrænding af henliggende ikke afbrændte bål skal ansøges hos de enkelte kommuners miljøafdelinger (i overensstemmelse med miljølovgivningen).

Kommentarer