Debat

Overlevelse og hjertestop

Seneste undersøgelse fra Dansk Hjertestopregister viser, at i Region Sjælland er overlevelsen markant dårligere en i resten af landet ved hjertestop – det skal vi naturligvis ikke acceptere og der skal handles på det, og handles hurtigt.

Indsendt af Lizette Lilleskov Laugesen. Kandidat til Region Sjælland. Dansk Folkeparti.

Det er kun 6% i Region Sjælland som overlever ved hjertestop mod 12-14 % i resten af landet, og det er ikke godt nok.

John Wennerwald er meget hurtigt ude med en melding ”Hvis der skal ske en forøgelse af overlevelsesraten, skal paramedicinerne erstattes af med læger i ambulancerne”

Læs også: Region Sjælland dør af hjertestop

I 2011 blev lægerne i regionens ambulancer ganske rigtigt erstattet med  paramedicinere, og hvis det er det der er årsagen, skal vi have lægerne tilbage i ambulancerne. Men vi bliver nød til at undersøge årsagen, det duer ikke bare at handle i blinde, vi ved ikke om det er årsagen, og måske er der en bedre løsning.

Vi har nogle meget dygtige paramedicinere, og en løsning kunne være, at paramedicinerne altid kunne komme i kontakt med en hjertespecialist.

Det er en kendsgerning, at tid er en meget afgørende faktor når det handler om hjertestop, og i Region Sjælland opererer vi med meget større afstande end i Hovedstaden, det kan være tidsfaktoren som er afgørende, og her vil det nye hjertecenter som er på vej i Roskilde få en afgørende betydning, da det fra store dele af regionen vil være tidsbesparende at skulle til Roskilde frem for som nu Rigshospitalet.

Ja det haster med at finde en løsning, vi kan ikke være tjent med at overlevelsen ved hjertestop er markant dårligere i Region Sjælland end i resten af landet, men vi bliver nød til at kende årsagen, og ikke handler med hovedet under armen, det er vigtigt vi vælger den bedste løsning, den løsning som kan medføre vi som minimum kommer op på samme overlevelses rate som resten af landet og gerne endnu højere.

Kommentarer