Debat

Region Sjælland dør af hjertestop

De seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at Region Sjælland er bundskraber når det gælder overlevelse af et hjertestop i forhold til de andre regioner; kun 6 procent af patienter i Region Sjælland med hjertestop overlever, mens tallet for de øvrige regioner er 12–14%.

Indsendt af John Wennerwald. Regionsrådskandidat i Region Sjælland for Socialdemokratiet. Nr. 7 på listen.

Det er ikke i orden! Jeg mener, at vi skal op på samme overlevelsesrate som de øvrige regioner og helst en højere rate.

Hvis der skal ske en forøgelse af overlevelsesraten, skal paramedicinerne erstattes med læger i ambulancerne.

Chancen for at overleve et hjertestop, er siden 2011 faldet i Region Sjælland, måske fordi man dengang, som den eneste af de fem regioner, udskiftede lægerne i ambulancerne med paramedicinere.

Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop. Derfor mener jeg, at vi i Region Sjælland skal overveje at genindføre lægeambulancerne, så vi som minimum tilbyder vores patienter den samme akuthjælp, som i resten af landet.

Jeg vil dog påpege, at paramedicinerne gør et fantastisk stykke arbejde og der ikke nødvendigvis er en sammenhæng med overlevelseschance og paramedicinere. Men uanset hvad, skal sagen om den lave overlevelsesrate undersøges.

Region Sjælland skal ikke være bundskraber, når det gælder sundhed.

Kommentarer