Store Heddinge

Region Sjællands første professor i anæstesiologi

Som ny professor på Sjællands Universitetshospital, SUH, vil Ole Mathiesen hellige sig arbejdet med at finde de bedste smertebehandlinger til patienterne, når de er opereret.

– Det er meget almindeligt at kombinere forskellige smertestillende lægemidler, men vi ved faktisk ikke, hvor godt og sikkert, de virker, for det er meget dårligt belyst. Det gælder i særdeleshed, når vi behandler smerter efter operation, fortæller Ole Mathiesen.

Nye resultater i et af verdens førende tidsskrifter

Sammen med sit forskerhold har han netop fået publiceret resultaterne af et af de hidtil største forskningsprojekter i smerter “PANSAID studiet” i et af verdens førende tidsskrifter JAMA, Journal of the American Medical Association, hvor holdet nu kan dokumentere, hvilken kombination af Paracetamol og Ibuprofen, der giver den bedste effekt og dermed mindsker forbruget af morfin mest muligt.

– Morfin er meget effektiv til at dulme smerter, og vi kan ikke undvære det, men det har desværre også mange mulige bivirkninger som kvalme, forstoppelse, sløvhed, kløe m.v. Derfor er det vigtigt at finde andre smertelindrende lægemidler, der virker. Når vi nu med sikkerhed kan sige, at lægen kan reducere brugen af morfin ret markant, hvis lægen bruger en bestemt kombination af Paracetamol (1000 mg) og Ibuprofen (400 mg.) i stedet for kun at give Paracetamol, så har det en kæmpe betydning for patienterne, siger Ole Mathiesen.

En mærkesag at sætte etablerede behandlinger under lup

PANSAID studiet er blot det første af en række større multicenter studier, hvor fordele og ulemper ved kombinationsbehandling af forskellige smertestillende lægemidler bliver undersøgt, og hvor den viden bliver kombineret med den samlede viden på området i store systematisk opbyggede oversigtsartikler.

Ole Mathiesen har siden 2014 været ansat på Anæstesiologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital Køge, og fra 1. januar 2019 er Ole Mathiessen også udnævnt til professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har fortsat det stærke fokus på at styrke forskningen og vores viden om, hvordan vi bedst smertedækker opererede patienter.

– Jeg drømmer om at udbygge det spor, jeg har trådt. I den patientnære forskning er det blevet en af mine mærkesager at undersøge allerede etablerede behandlinger, hvor effekten af behandlingerne ikke er ordentligt belyst. Her er der stadig meget at hente, siger Ole Mathiesen:

– Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er livsnødvendigt for vores patienter, at vi har denne type forskning, hvor vi får set vores praksis igennem. Der er ingen penge i at forske i eksisterende behandlinger for medicinalfirmaerne, ligesom offentlige fonde har en tendens til at fokusere og støtte basal forskning. Derfor er det så vigtigt, at både private fonde og det offentlige er villige til at støtte denne type forskning, hvor vi som her tester en velkendt, vidt anvendt behandling, der gives til millioner af patienter årligt på verdensplan.

1000 patienter med i nyt forskningsprojekt om delirium

Ole Mathiesen er sideløbende også i gang med at opbygge et supplerende forskningsområde inden for intensiv terapi med fokus på delirium samt senfølger efter behandling af kritisk sygdom. Afdelingen er således blevet den 3. partner i det nationale netværk for forskning i intensiv terapi, CRIC. Som en del af dette samarbejde har afdelingen sat gang i det 1000 patienter store europæiske multicenterforsøg, AID-ICU-forsøget, som undersøger behandling efter delirium på intensiv.

Ole Mathiesen afholder sin tiltrædelsesforelæsning den 15. marts 2019 i Auditoriet på Sjællands Universitetshospital Køge kl. 15-17.30.

FAKTA

Ole Mathiesen blev speciallæge i anæstesiologi i 2003.
I 2009 fik han sin ph.d.-grad ved Københavns Universitet med forskning inden for kombinationsbehandling af smerter efter operation.
Kort tid derefter blev Ole Mathiesen ansat som leder af den nye Enhed for Akut Smertebehandling ved Rigshospitalet. Her opbyggede han enheden, og arbejdede igennem 5 år med optimering og implementering af hospitalets smertebehandlingsplaner efter kirurgiske indgreb.
I 2012 tog Ole Mathiesen den Nordiske uddannelse i Avanceret Smertebehandling.
Fra 2014 og til nu har Ole Mathiesen været ansat på Anæstesiologisk afdeling ved Sjællands Universitetshospital Køge, hvor han har opbygget og ledet afdelingens kliniske forskningsenhed, Centre for Anaesthesiological Research, CAR. Forskningsenheden har gennemgået en rivende udvikling og har i dag en række ansatte, både ph.d.- og forskningsårs-studerende.
Ole Mathiesen bor i Greve, er gift og har tre børn.

Kommentarer